Komunikat jezuitów ws. o. Krzysztofa Mądla

"Przełożony Prowincji Polski Południowej jezuitów ks. Wojciech Ziółek zakazał o. Krzysztofowi Mądlowi odprawiania Mszy w kościele oraz spowiadania - wbrew doniesieniom medialnym, jest to jedyna – jak do tej pory – sankcja dyscyplinarna nałożona na o. Mądla" - czytamy w komunikacie przesłanym KAI, który ukazał się też na stronach jezuitów.

Publikujemy treść komunikatu skierowanego do jezuitów:

W związku z doniesieniami medialnymi na temat sytuacji naszego współbrata o. Krzysztofa Mądla, w porozumieniu z o. Prowincjałem i z jego polecenia, przekazuję Wam informacje o prawdziwym przebiegu zdarzeń oraz o wynikających stąd konsekwencjach:

1. Po swoim powrocie z wizyty w Rosji – co miało miejsce 12 sierpnia – o. Prowincjał został poinformowany o sytuacji, jaka zaszła w naszej wspólnocie w Nowym Sączu przy ul. Skargi oraz o roli, jaką w tej sprawie odegrał o. Mądel. Wobec powagi sytuacji o. Prowincjał – aż do wyjaśnienia całej sprawy – zakazał o. Mądlowi odprawiania Mszy w kościele oraz spowiadania – decyzję tę przekazał mu przez Superiora, ponieważ o. Mądel nie odbierał telefonów od Prowincjała, ani też sam nie zadzwonił do Prowincjała, pomimo iż takie polecenie zostało mu przekazane przez Superiora. O. Superior został też poproszony o to, aby poinformował miejscową wspólnotę o zakazie oraz o powodach tej decyzji. Wbrew doniesieniom medialnym, jest to jedyna – jak do tej pory – sankcja dyscyplinarna nałożona na o. Mądla.

2. O. Prowincjał zaprosił następnie o. Mądla na rozmowę w Krakowie w domu kurialnym. Rozmowa ta miała miejsce 17 sierpnia, a w jej trakcie o. Mądel przedstawił swój opis wydarzeń (wcześniej przesłał go o. Prowincjałowi drogą mailową). Oprócz kwestii związanych z sytuacją we Wspólnocie w Nowym Sączu, o. Prowincjał rozmawiał z nim na temat jego statusu w Towarzystwie Jezusowym, warunków odnoszących się do możliwości ostatecznego włączenia w Towarzystwo (przedstawionych o. Mądlowi przez naszego o. Generała) oraz pozwoleń odnoszących się do publikowania i wypowiedzi w mediach, przypominając ogólne zasady obowiązujące w tym względzie każdego jezuitę. Rozmowa ta – trwająca niespełna godzinę – nie została jednak zakończona, ponieważ o. Mądel, pomimo wyraźnych próśb, opuścił pokój Prowincjała.

3. Tego samego dnia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, o. Prowincjał wyjechał na swoje rekolekcje. Po ich zakończeniu podejmie on kolejne próby kontaktu i rozmowy z o. Mądlem oraz Współbraćmi z Nowego Sącza w celu wyjaśnienia całej sprawy.

Bardzo proszę wszystkich Współbraci o uszanowanie prywatności całej sprawy i zachowanie się zgodnie z naszym sposobem postępowania. Proszę, aby nikt w tej sprawie nie tylko nie ferował wyroków, nie osądzał i nie komentował, ale też aby nie wypowiadał się publicznie, lecz aby wszystkie ewentualne zapytania kierował do Kurii Prowincji, gdyż tylko ona jest w pełni poinformowana o wszystkim.

Proszę o modlitwę w intencji o. Mądla, o. Prowincjała, Współbraci z Nowego Sącza i wszystkich nas w Prowincji – módlmy się o dobre, pełne i sprawiedliwe wyjaśnienie i rozwiązanie tego problemu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama