Dążenie do jedności to głęboka potrzeba

Świętem Przemienienia Pańskiego, przypadającym dziś w kalendarzu juliańskim, zakończyły się greckokatolickie uroczystości w Kijowie, związane z 1025. rocznicą chrztu Rusi.

Podczas głównych obchodów rocznicowych poświęcono tam na lewym brzegu Dniepru greckokatolicki sobór katedralny Zmartwychwstania Pańskiego. Wczoraj konsekrowano wnętrze świątyni i ołtarz, w który wmurowane są relikwie apostołów Piotra, Pawła i Andrzeja, ukraińskich męczenników XX wieku biskupów Mikołaja Czarneckiego i Jozafata Kocyłowskiego oraz papieży Klemensa I i Marcina I, zmarłych jako wygnańcy na należącym dziś do Ukrainy Krymie. Ze stojącym na czele ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej abp. Światosławem koncelebrował m.in. specjalny wysłannik papieski, kard. Audrys Baczkis. Wileński arcybiskup-senior odczytał przesłanie Ojca Świętego.

„Obchody rocznicy chrztu Rusi świadczą, że dążenie do pełnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa to nie coś zbytecznego, ale głęboka potrzeba, niezbędna do konsekwentnego głoszenia orędzia Chrystusa” – pisze Franciszek do uczestników kijowskich uroczystości. Wyraża nadzieję, że będzie to dla ukraińskich grekokatolików nowym bodźcem do ewangelizacji. „Niech uczczenie 1025-lecia chrztu Rusi Kijowskiej stanie się czasem łaski dla całego narodu ukraińskiego i dla wszystkich ludów, które świętują to wielkie wydarzenie, szczególnie też dla braci prawosławnych – życzy Papież. – Niech będzie również wezwaniem do poczucia osobistej odpowiedzialności ze strony instytucji i wszystkich ludzi, by wzorem księcia kijowskiego św. Włodzimierza pracować dla wspólnego dobra materialnego i duchowego narodu. Niech będzie wezwaniem do działalności ekumenicznej, aby prosić Boga o dar jedności wszystkich chrześcijan i samemu ją budować, nie szczędząc wysiłków. Niech będzie wezwaniem, by patrzeć ufnie i z nadzieją w przyszłość wskazaną przez Boga” – dodaje Ojciec Święty.

Na zakończenie wczorajszej liturgii kijowsko-halicki arcybiskup większy złożył na ręce papieskiego wysłannika jako byłego arcybiskupa Wilna podziękowanie w imieniu ukraińskich grekokatolików litewskiemu Kościołowi rzymskokatolickiemu. W czasach sowieckich, sami będąc prześladowani, litewscy katolicy wspierali swych ukraińskich braci wschodniego obrządku, zepchniętych do katakumb.

W nowej kijowskiej katedrze otwarto wystawę, na której są też eksponaty związane z wielkim przyjacielem Cerkwi greckokatolickiej, jakim był bł. Jan Paweł II. Można tam zobaczyć m.in. jego stułę, pas, mitrę, sutannę i ornat.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama