Papież ma zaufanie do Urzędu Informacji Finansowej

Jeden z artykułów listu apostolskiego w formie motu proprio „O zapobieganiu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia”, którym Papież Franciszek ustanowił 8 sierpnia w Watykanie Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, poświęcony jest innemu watykańskiemu organowi pracującemu na tym polu.

Chodzi o utworzony niecałe trzy lata temu przez Benedykta XVI Urząd Informacji Finansowej. Czy nowy dokument zmienia jego funkcje? – zapytaliśmy stojącego na czele Urzędu René Brülharta

„Właściwie nic się nie zmieniło, ale nastąpiło uzupełnienie w tym sensie, że do listy zadań Urzędu Informacji Finansowej doszedł nadzór prewencyjny – stwierdził szwajcarski ekonomista. – Był on już teraz kompetentny jako biuro zgłaszania przypadków tzw. prania pieniędzy, mając odpowiednią do tego funkcję nadzoru. Nowym motu proprio ta funkcja nadzoru została rozszerzona. Nasz urząd kontroluje wszystkie działania finansowe różnych instytucji wewnątrz Watykanu. W pierwszym rzędzie jest to IOR, ale także m.in. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej i dalsze instytucje prowadzące działania finansowe. Uważam motu proprio Papieża Franciszka za pozytywną oznakę zaufania do pracy, jaką prowadziliśmy w ostatnich miesiącach. Jesteśmy na właściwej drodze. Trzeba teraz podjąć dalsze kroki. Ważne jest, że gdyby znów doszło do jakichś nieprzyjemnych historii, czego nikt z nas sobie nie życzy, będziemy mieli odpowiednie narzędzia, by je czynnie zastosować i móc wytworzyć sytuację, w jakiej wszyscy chcielibyśmy się znaleźć”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama