1025. rocznica chrztu Rusi

Do większej duchowej jedności ma zachęcić biskupów, duchowieństwo i wiernych Ukrainy papieski wysłannik na greckokatolickie obchody 1025. rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej. Odbędą się one w Kijowie za tydzień, 17 i 18 sierpnia.

Na prośbę zwierzchnika ukraińskich grekokatolików, kijowsko-halickiego arcybiskupa większego Światosława Szewczuka, Franciszek wysyła na nie, jako swojego osobistego przedstawiciela, kard. Audrysa Baczkisa, arcybiskupa-seniora z Wilna.

Kijowskie obchody „dają okazję do radości nie tylko biskupom i wiernym Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, ale też ich braciom obrządku łacińskiego i innych” – pisze Papież w liście nominacyjnym do swego specjalnego wysłannika. Zwraca uwagę, że to „jeden i ten sam Duch udziela wszystkim przebogatych darów, dokonując dzieł godnych podziwu”. Dlatego litewski purpurat ma zachęcić wszystkich uczestników, by wspólnymi siłami chętnie wieścili Ewangelię. Winni to czynić „jednym głosem” – podkreśla Ojciec Święty w przesłaniu do kard. Baczkisa.

W ramach obchodów rocznicy chrztu Rusi planowanych za tydzień w Kijowie zostanie tam poświęcony nowo wzniesiony greckokatolicki sobór katedralny Zmartwychwstania Pańskiego. Udział wezmą greckokatoliccy biskupi ukraińscy z całego świata. Zbiorą się oni w stolicy Ukrainy już od jutra na dorocznym synodzie tego Kościoła. Będzie on tym razem poświęcony nowej ewangelizacji.

Podczas uroczystości rocznicowych 17 i 18 sierpnia na placu przed greckokatolicką katedrą w Kijowie wolontariusze ukraińskiej Caritas będą rozprowadzali specjalne świece przygotowane przez młodych niepełnosprawnych. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin przeżywających trudne sytuacje w różnych częściach Ukrainy. Udzielać się jej będzie wszystkim potrzebującym niezależnie od ich przynależności wyznaniowej czy etnicznej.

Chrzest Rusi Kijowskiej 1025 lat temu miał miejsce jeszcze w czasach Kościoła niepodzielonego. Jego obecną rocznicę różne grupy świętują często osobno. Po lipcowych obchodach prawosławnych w bieżącym miesiącu jest cała seria jubileuszowych uroczystości. 4 sierpnia na górze św. Włodzimierza w Kijowie odbyły się obchody rzymskokatolickie. Obok biskupów tego obrządku wziął w nich też udział sekretarz synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Bp Bohdan Dziurach wyraził przy tej okazji nadzieję na liczny udział duchowieństwa i wiernych obrządku łacińskiego na planowanych za tydzień uroczystościach greckokatolickich. Natomiast 9 sierpnia w Kijowie odbyły się naukowa konferencja teologiczna i koncert, zorganizowane z okazji jubileuszu chrztu przez protestanckie Kościoły Ukrainy.

 
«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama