Pikieta na rzecz przywrócenia proboszcza

Część wiernych z parafii Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej, nie chcąc zaakceptować odwołania przez bp. Kazimierza Ryczana ks. proboszcza Mariana Jakubowskiego, zjawiło się dzisiaj pod kielecką Kurią z pikietą protestacyjną.

Kilkadziesiąt osób, zaopatrzonych w tuby i transparenty, śpiewając, modląc się i wznosząc okrzyki, domagało się zmiany tej decyzji.

Hasła: „Czekamy na cud zrozumienia”, „Oddajcie nam proboszcza Mariana”, „Biskupie, wyjdź do nas, wierny też człowiek”, odmawiane głośno modlitwy, śpiewy itp. złożyły się na ok. dwugodzinną demonstrację pod kurią.

„Ks. Jakubowski został w czerwcu zwolniony z obowiązków w parafii Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej i skierowany na leczenie, które odbył” – wyjaśnia KAI ks. dr Andrzej Kaszycki - kanclerz kieleckiej Kurii, tłumacząc, że zmiany na stanowisku proboszczów i wikariuszy w czerwcu są normą i dotyczą także tych, którzy nie zmieniali parafii od lat.

Ksiądz Jakubowski był proboszczem parafii od 1999 roku, czyli od momentu jej powstania, co nastąpiło dekretem bp. Kazimierza Ryczana w sierpniu 1999 r. Jest to trzecia i najmłodsza parafia w Kazimierzy Wielkiej, licząca ok. 3700 osób.

Gdy na początku czerwca 2013 r. rozeszły się pogłoski o odwołaniu proboszcza, parafianie napisali prośbę do biskupa kieleckiego Kazimierza Ryczana, by nie zabierał im proboszcza, motywując prośbę wysoką oceną postawy kapłana i jego pracy w tworzeniu parafii.

Z pismem, podpisanym przez ponad 2 tys. osób, delegacja parafialna udała się w połowie czerwca do kurii diecezjalnej. Została przyjęta i wysłuchana przez biskupa Ryczana.

28 czerwca nowym proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej został mianowany ks. Wacław Woźnica. Wówczas w parafii został powołany Parafialny Komitet Poparcia Ks. Proboszcza Mariana Jakubowskiego.

Z kolei ks. Jakubowski objął wczoraj 6 sierpnia nową parafię pw. św. Mikołaja w Dębnie, podporządkowując się decyzji biskupa ordynariusza. W odpowiedzi na taki obrót sprawy Komitet zorganizował pikietę w Kielcach. Jej uczestnicy zapowiadają powtórzenie akcji 21 sierpnia.

„Nowy proboszcz w Kazimierzy, ks. Wacław Woźnica, został już zaakceptowany przez znaczną część parafian, nawet dzisiaj był już telefon z parafii, aby go zostawić” – dodaje ks. kanclerz Kaszycki, tłumacząc, że głos parafian w takich kwestiach jest brany pod uwagę, ale nie może być decydujący.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama