Pomagają wyjść z bezdomności

W Radomiu odbyła się konferencja podsumowująca pilotażowy projekt wychodzenia z bezdomności, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Caritas Diecezji Radomskiej. Wśród uczestników konferencji była Grażyny Truchanowicz z Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta z Łodzi.

„Około 60 proc. osób trafiających do nas wychodzi z bezdomności, to znaczy otrzymuje mieszkania socjalne, mieszkania komunalne z zasobów Miasta Łodzi” – powiedziała Grażyna Truchanowicz.

Wicedyrektor radomskiej Caritas nie kryje zadowolenia, że w Radomiu udało się zrealizować program wychodzenia z bezdomności. Caritas ma zapewnienie władz miejskich dotyczące powstania ogrzewalni i mieszkań chronionych dla bezdomnych. „To pierwszy krok w przeciwdziałaniu zjawiska bezdomności w mieście – mówi ks. Robert Kowalski. – Kolejny plus to pozyskanie nowych doświadczeń przy udziale osób z innych grup działających w Polsce” – stwierdził wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Pilotażowy Gminny Program Wychodzenia z Bezdomności w Radomiu był realizowany od ubiegłego roku. Środki na ten cel pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama