Nieruchomości w służbie dobra publicznego

Kościół prawosławny w Grecji odda państwu połowę swych dochodów z nieruchomości. W ten sposób solidaryzuje się on z pogrążonym w kryzysie krajem.

Propozycję taką prawosławna hierarchia złożyła już w 2009 r., jednak nie otrzymała na nią od rządu odpowiedzi. W miarę narastania kryzysu dały o sobie znać coraz większe naciski społeczne, by również Cerkiew, mająca w Grecji szczególny status, partycypowała w kosztach przezwyciężania zapaści. Obecnie zadłużone po uszy greckie państwo chętnie korzysta z każdej możliwości ratowania finansów publicznych.

Kościół prawosławny jest drugim co do wielkości – po państwie – właścicielem nieruchomości na terenie Grecji. Posiada zarówno budowle, w tym świątynie czy monastery, jak też lasy czy plaże, niektóre położone w bardzo atrakcyjnych punktach. Aby oferta pomocy przełożyła się na konkret, trzeba będzie ocenić wartość tych nieruchomości, które zostaną przez państwo przejęte na zasadzie krótko- bądź długoterminowej dzierżawy. Dochodami z ich użytkowania Cerkiew i państwo podzielą się po połowie, nie rezygnując jednak z ulg podatkowych, którymi cieszą się tam podmioty kościelne.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ

Reklama

Reklama