Abp Tomasi o wyzwaniach zrównoważonego rozwoju społeczeństw

- Rozwój nie jest możliwy bez ludzi prawych, bez fachowców w dziedzinie ekonomii oraz polityków, którzy w swoim sumieniu głęboko odczuwają wymóg dobra wspólnego.

Te słowa Benedykta XVI z encykliki Caritas in veritate watykański przedstawiciel przypomniał 4 lipca w Genewie na posiedzeniu Rady Ekonomiczno-Społecznej (ECOSOC) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Prezentując stanowisko Stolicy Apostolskiej o roli nauki, technologii i innowacji w zrównoważonym rozwoju, abp Silvano Tomasi podkreślił konieczność etycznej odpowiedzialności w działaniach w tym obszarze. Stały watykański obserwator przy genewskich urzędach ONZ zwrócił też uwagę na zobowiązania społeczności międzynarodowej wobec krajów najuboższych. Wskazał, że promocja nauki i transfer technologii mają podstawowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Obecnie, gdy społeczność międzynarodowa definiuje na nowo ten termin, niezbędnym warunkiem jest, by w „centrum każdej polityki i programu stała zawsze osoba ludzka z jej godnością, aspiracjami i podstawowymi prawami” – przypomniał abp Tomasi.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KOŚCIÓŁ, ONZ

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama