Jutro Ogólnopolski Dzień Modlitw za Więźniów

Msze święte w zakładach karnych, wystawy i dyskusje odbędą się w ramach przypadającego 26 marca V Ogólnopolskiego Dnia Modlitw za Więźniów - poinformowało PAP biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Ogólnopolskie uroczystości Dnia Modlitw za Więźniów odbędą się na Jasnej Górze. W kaplicach więziennych wielu zakładów karnych kapelani będą sprawowali tego dnia Eucharystię w intencji więźniów i ich rodzin.

Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom "Bractwo Więzienne" zachęca wiernych w Polsce do objęcia pamięcią modlitewną osadzonych. To na wniosek stowarzyszenia, polscy biskupi podczas 347. zebrania plenarnego Episkopatu, obradującego w Warszawie w 2009 r. ustanowili Dzień Modlitw za Więźniów.

Według naczelnego kapelana więziennictwa w Polsce a zarazem wiceprezydenta Międzynarodowej Komisji Katolickiego Duszpasterstwa Więziennego ks. Pawła Wojtasa "przestępstwo nie bierze się znikąd. Jeśli chcemy pomóc człowiekowi wrócić do normalności, to trzeba o nim myśleć, wychodzić mu naprzeciw". Odseparowanie kogoś od społeczeństwa nie rozwiązuje problemu, trzeba myśleć o tym, że ten człowiek kiedyś do społeczeństwa powróci - wskazał ks. Wojtas.

W Polsce jest obecnie ok. 50 tys. więźniów w 160 zakładach karnych. Do co trzeciego więzienia docierają Członkowie Bractwa Więziennego. Prowadzą m.in. ewangelizację w radiowęźle więziennym, wyświetlają filmy religijne, prowadzą biblioteki, wydają gazety wewnętrzne, rozmawiają z więźniami i pomagają im w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. W miarę możliwości członkowie Bractwa pomagają swoim podopiecznym także po ich wyjściu na wolność.

Bractwo Więzienne to stowarzyszenie skupiające wolontariuszy, którzy posługują w więzieniach, pomagając kapelanom. Zaczęło działać po 1989 r., a struktury organizacyjne otrzymało w roku 1992 r. Rok później przystąpiło do światowych struktur - międzynarodowej ekumenicznej organizacji Prison Fellowship International. Od 1994 r. należy również do Rady Ruchów Katolickich w Polsce.

Oprócz oddziału centralnego Bractwa w Warszawie, działają samodzielne jednostki terenowe: w Bydgoszczy, Koszalinie, Szczecinie i Wrocławiu, gdzie funkcjonuje m.in. dom dla byłych więźniów. W miejscach, gdzie jest mniej chętnych, by utworzyć stowarzyszenie, powstają koła Bractwa Więziennego. Wolontariusze świeccy działają w ponad 50 zakładach karnych i aresztach śledczych w Polsce.

Działaniom Bractwa Więziennego patronuje Dobry Łotr. (Według apokryfów nosił imię Dyzmas). Jego los jest przykładem działania Bożego Miłosierdzia.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama