Rosyjscy chrześcijanie o papieżu

W Rosji nie milkną komentarze związane z nowym Papieżem. Oceny i oczekiwania wyrażają przedstawiciele Kościoła katolickiego i rosyjskiego prawosławia.

Patriarcha Cyryl wysłał do Ojca Świętego list gratulacyjny, w którym wyraził nadzieję na kontynuację dobrych stosunków prawosławno-katolickich i współpracę we wspieraniu ubogich. Podkreślił, że troska o biednych i cierpiących stanowi jeden z priorytetów działalności Kościołów katolickiego i prawosławnego.

Nuncjusz apostolski w Rosji abp Ivan Jurković wskazał na bardzo dobre relacje obecnego Papieża z rosyjskim prawosławiem, gdy był jeszcze kardynałem. Przypomniał jego kontakty z hierarchami prawosławnymi z Rosji i częstą obecność na liturgiach prawosławnych w soborze katedralnym Zwiastowania w Buenos Aires, należącym do patriarchatu moskiewskiego.

Z kolei przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych metropolita Hilarion Ałfiejew przestrzegł przed wspieraniem idei uniatyzmu, bardzo jego zdaniem szkodzącej stosunkom prawosławno-katolickim. W sobotnim programie telewizyjnym 16 marca pozwolił sobie na długi dyskurs na temat negatywnego stosunku Rosjan do jezuitów. Wyraził przy tym nadzieję, że przy nowym Papieżu stosunki prawosławno-katolickie nie stracą swojej pozytywnej dynamiki, jakiej nabrały za pontyfikatu Benedykta XVI.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama