ISKK: Wiara Polaków - pogłębiona

Raz w tygodniu na Msze św. uczęszcza 57,5 proc. Polaków - wynika z najnowszych badań religijności Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z 2012 r. W porównaniu z badaniami w 1991 r. wzrasta odsetek osób, które deklarują głęboką wiarę - z 10 proc. do 20,1 proc. w 2012 r.

„Widać, że następuje wzrost wiary pogłębionej, świadomej i powolne odchodzenie od wiary masowej” - powiedział ks. prof. Edward Jarmoch z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego wynika również, że większość Polaków chce obecności religii w życiu publicznym - podkreśla ks. Wojciech Sadłoń z ISKK.

Zdaniem Instytutu, wierni czują się jednak coraz mniej związani ze swoją parafią. Aż trzykrotnie wzrósł zanik więzi z parafią wśród mieszkańców wsi, mimo to oni najczęściej wspierają parafię ofiarami i angażują się w prace porządkowe w kościele.

ISKK zbadał także stosunek Polaków do wybranych wartości, którym przypisują oni pierwszorzędne, bardo duże lub duże znaczenie.

Co do tzw. wartości powszechnych i trwałych, w 1991 r. rodzina była ważna dla 89,9 proc. w 1998 dla 96,4 proc., a w 2012 dla 96,5 proc. Polaków.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama