Moskwa dziękuje Benedyktowi XVI

Wysoki przedstawiciel rosyjskiego prawosławia docenił wkład Benedykta XVI w rozwój dialogu katolicko-prawosławnego.

Kierujący Wydziałem Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Hilarion Ałfiejew uznał ów rozwój za dynamiczny. Wyraził też nadzieję, że jego następca będzie działał w podobnym duchu.

Hilarion Ałfiejew zaznaczył, że stosunek patriarchatu moskiewskiego do ustępującego papieża jest bardzo pozytywny, gdyż za pontyfikatu Benedykta XVI dynamika rozwoju w stosunkach prawosławno-katolickich była bardzo dobra. W ocenie prawosławnego hierarchy Benedykt XVI umie bronić interesów swojego Kościoła i jest w najlepszym tego słowa znaczeniu tradycjonalistą. Nie zdobył zbyt wielkiej popularności wśród dziennikarzy, ale cieszył się uznaniem w Kościele katolickim i prawosławnym. Właśnie jego tradycjonalizm jest doceniany w patriarchacie moskiewskim i od nowego papieża oczekuje się tu kontynuacji dotychczasowej linii nauczania zgodnego z tradycyjną teologią i moralnością. Obrona tradycyjnych wartości rodzinnych, sprzeciw wobec aborcji, eutanazji i postawa wobec innych ważkich problemów współczesnego świata czynią Kościół katolicki naturalnym sprzymierzeńcem rosyjskiego prawosławia – ocenił metropolita Hilarion.

Pogląd ten podziela nowy ambasador Federacji Rosyjskiej w Watykanie. Aleksandr Awdiejew uważa, że co do wielu problemów globalnych Stolica Apostolska i patriarchat moskiewski mają wspólny punkt widzenia. W wywiadzie dla Radia „Głos Rosji” dyplomata podkreślił ogromne znaczenie, jakie miała wizyta Cyryla I w Polsce i podpisanie dokumentu o pojednaniu narodów Rosji i Polski.

Zdaniem Awdiejewa Kościół katolicki, a zwłaszcza Benedykt XVI w rozmywaniu moralnych fundamentów społeczeństw i niezaspokojeniu socjalno-ekonomicznych potrzeb ludności w krajach zamieszkiwanych przez katolików dopatruje się przyczyn kryzysu światowego. Ambasador stwierdził, że patriarchat moskiewski już od dawna mówił o tych sprawach. Według niego podobną jak patriarchat diagnozę procesów zachodzących w świecie stawia Watykan. Dlatego obydwa Kościoły posiadają wspólną płaszczyznę do dialogu i wspólnego działania.

Wizyty Papieża na Kubie i Cyryla I w Polsce Awdiejew zalicza do historycznych. Podpisanie przez patriarchę i abp. Józefa Michalika dokumentu wzywającego polskich katolików i rosyjskich prawosławnych oraz obydwa narody do pojednania uważa on za wydarzenie ważne dla całego świata chrześcijańskiego. „Z żadnym z krajów katolickich Rosja nie miała tak ostrych międzypaństwowych i międzykościelnych relacji” – oznajmił rosyjski ambasador przy Watykanie.

Przypomnieć należy, że Aleksandr Awdiejew jest autorem oświadczenia Dumy Państwowej w sprawie zbrodni katyńskiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama