Duszpasterze dyskutowali o polskiej emigracji

W dniach 15 - 17 lutego 2013 roku w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej (PRDEZ).

PRDEZ została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi 70 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady w składzie: ks. Prałat Stefan Wylężek – Wiceprzewodniczący Rady, Rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec– Wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak SChr.– Sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. Infułat Stanisław Jeż – Rektor PMK we Francji; ks. Prałat Stanisław Budyń – Rektor PMK w Niemczech; pani dr Anna Łucka z Francji; pan Andrzej Michalski z Austrii i pan Zenon Handzel z Anglii.

Obradom PRDEZ przewodniczył Ks. Biskup Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji. W obradach uczestniczył także Biskup Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski. Gościem obrad był ks. Prałat Piotr Żendzian, Prezes Stowarzyszenia Polskich Księży w USA.

Przedmiotem obrad było analiza stanu duszpasterstwa polskiej emigracji, przygotowanie tematyki i programu zebrania plenarnego PRDEZ, które odbędzie się w Budapeszcie w dniach 4 – 6 października br. oraz uaktualnienie Statutu PRDEZ.

Prezydium PRDEZ zostało przyjęte przez kard. Kazimierza Nycza – Metropolitę Warszawskiego – spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń i problemów jakimi żyje Kościół w Polsce i duszpasterstwo emigracyjne. Wyrażono też zainteresowanie posługą duszpasterską wśród obcokrajowców przebywających w Polsce.

Podczas spotkania uczczono pamięć śp. ks. kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, doceniając jego troskę o duszpasterstwo polskiej emigracji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama