Prymas: Nie zmarnujmy tego czasu

Do owocnego przeżycia Wielkiego Postu zachęca na YouTubie prymas Polski abp Józef Kowalczyk. W specjalnym słowie skierowanym do wiernych przypomina, że rozpoczynające się w Środę Popielcową pokutne dni mają być czasem odnowy i umocnienia miłości do Boga.

Metropolita gnieźnieński podkreśla, że Wielki Post ma nas pobudzić do duchowej odnowy i przygotować do przeżycia największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. W tym roku, Roku Wiary czas ten – stwierdza dalej abp Kowalczyk – zyskuje wyjątkowy wymiar, stanowi bowiem sposobność do refleksji nad stanem naszej wiary i relacji z Bogiem.

Prymas przypomina również, odwołując się do orędzia Benedykta XVI, że obchody Wielkiego Postu w kontekście Roku Wiary stanowią „cenną sposobność do medytowania nad relacją między wiarą a miłością – między wiarą w Boga, w Boga Jezusa Chrystusa i miłością, która jest owocem działania Ducha Świętego i prowadzi nas drogą poświęcenia się Bogu i innym ludziom”. „Ojciec Święty podkreśla, że wiara jest pierwszą odpowiedzią na miłość Boga. Tę miłość, która potrafi prawdziwie przemieniać i wyzwalać nasze serca z niewoli grzechu” – mówi abp Kowalczyk.

Prymas podkreśla również, że wejście w Wielki Post oznacza zmaganie się z tym, co nas od Boga oddala – grzechem i ludzką słabością. Pomóc w tym mają wielkopostne praktyki – post, jałmużna i modlitwa.

„Nie zaniedbujmy modlitwy osobistej i wspólnotowej. Trwajmy na modlitwie w naszych rodzinach i kościołach, uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, które tak bardzo wrośnięte są w polską tradycję i kulturę” – zachęca prymas.

„Człowiek stanowi jedność duszy i ciała – mówi dalej hierarcha – dlatego w trosce o przemianę całego człowieka trzeba podjąć także wysiłek postu fizycznego, który pomoże rozwiązać krępujące nas więzy niewoli – niewoli nałogów, uzależnień, pragnień, ograniczeń. Nawet drobne, ale praktykowane konsekwentnie wyrzeczenia i wstrzemięźliwość usposobią nas do lepszego zrozumienia tajemnicy zbawienia ofiarowanej nam przez Jezusa Chrystusa” – tłumaczy abp Kowalczyk.

Archidiecezja Gnieźnieńska Prymas Polski na Wielki Post 2013
Trzecią praktyką są uczynki miłosierdzia, które – jak zaznacza prymas Polski – powinny być owocem wewnętrznej przemiany człowieka.

„Wielkopostna jałmużna to nie litość. To nie tylko materialne czy finansowe wsparcie bliźnich w potrzebie. To także braterski gest wobec drugiego człowieka, to pełne troski zainteresowanie, dobre słowo, cierpliwość. Nie bądźmy obojętni i nie żałujmy uczynków miłosierdzia względem siebie. Bądźmy hojni i miłosierni, bo dobro, które dajemy, przemienia nas i tych, którzy je przyjmują” – zachęca hierarcha.

„Nie zmarnujmy Wielkiego Postu. W drodze do pracy wstąpmy na modlitwę do kościoła, pójdźmy na rekolekcje i wielkopostne nabożeństwa, skorzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania i uważniej wsłuchujmy się w Słowo Boże. Niech te pokutne dni mające przygotować nas na spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem będą czasem autentycznej przemiany i nawrócenia” – mówi na koniec prymas Polski.

Nagranie zobaczyć można na www.archidiecezja.pl, www.prymaspolski.pl oraz na kanale YouTube archidiecezji gnieźnieńskiej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg