Papież: Szczepan wzorem nowej ewangelizacji

Postaci św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika Kościoła poświęcił Benedykt XVI swe rozważanie przed południową modlitwą Anioł Pański. Odmówił ją z wiernymi zgromadzonymi na placu św. Piotra w Watykanie.

Papież podkreślił, że w św. Szczepanie, który poniósł śmierć z miłości do Chrystusa, sprawdza się obietnica Jezusa, że wierzący wezwany do dawania świadectwa w trudnych i niebezpiecznych okolicznościach nie pozostanie opuszczony i bezbronny, gdyż będzie przez niego przemawiał Duch Święty. Tak jak św. Szczepan jesteśmy powołani do wpatrywania się w oblicze Syna Bożego, którego misterium Wcielenia kontemplujemy w klimacie Bożego Narodzenia - wskazał Ojciec Święty.

Przypomniał, że wraz z chrztem i bierzmowaniem, za sprawą wiary karmionej sakramentami Kościoła, a szczególnie Eucharystią, Jezus Chrystus związał nas ze Sobą i chce dokonywać w nas - za sprawą Ducha Świętego - swe dzieło zbawienia. Wezwał, byśmy tak jak św. Szczepan otwierali się na pochodzące od Chrystusa światło, które ukierunkowuje nasze życie na drogi dobra i człowieczeństwa zgodnego z Bożym planem miłości.

Benedykt XVI zauważył, że św. Szczepan jest wzorem dal wszystkich, którzy chcą podjąć dzieło nowej ewangelizacji. Ukazuje on bowiem, że nowość głoszenia Ewangelii polega nie na stosowaniu oryginalnych metod czy technik, które oczywiście są użyteczne, lecz na tym, by być napełnionym Duchem Świętym i pozwolić Mu się prowadzić. - Nowość głoszenia polega na głębi zanurzenia w tajemnicę Chrystusa, przyswojenia Jego słowa i Jego obecności w Eucharystii, tak, że On sam, żywy Jezus, mówi i działa w swoim wysłanniku. W istocie ewangelizator staje się zdolnym do skutecznego niesienia Chrystusa innym, kiedy żyje Chrystusem, kiedy nowość Ewangelii objawia się w jego własnym życiu - stwierdził papież.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama