Brazylia: bożonarodzeniowe przesłania biskupów

Z okazji Bożego Narodzenia wielu biskupów w Brazylii kieruje do wiernych okolicznościowe przesłania. Podkreśla się w nich nadprzyrodzone, religijne znaczenie świętowania dla przezwyciężenia szerzącej się konsumpcji.

Przewodniczący brazylijskiego episkopatu kard. Raymundo Damasceno Assis podkreśla w swoim orędziu, że Boże Narodzenie jest czasem pokoju, łaski i radości, a także wdzięczności wobec Boga za to, że przez Maryję zesłał nam swojego Syna, jako Zbawiciela. W dalszej części przesłania świątecznego wspomniany Hierarcha podkreśla, że jeżeli faktycznie wierzymy w prawdziwy sens Bożego Narodzenia to winniśmy potwierdzić wiarę i odnowić nasze zobowiązanie podjęte na Chrzcie, by być uczniem i misjonarzem Jezusa Chrystusa i zaangażować się w budowanie świata bardziej sprawiedliwego, ludzkiego i braterskiego. My chrześcijanie żyjący w społeczeństwie konsumpcyjnym i w świecie częstokroć nieczułym na wartości religijne, winniśmy świadczyć, że Boże Narodzenie bez Jezusa nie jest prawdziwym Bożym Narodzeniem – zaznaczył z naciskiem kard. Damasceno Assis.

Arcybiskup Rio de Janeiro Orani João Tempesta zaznacza, że celebrując Boże Narodzenie, które jest świętem chrześcijańskim, nie tylko wspominamy wydarzenie z przeszłości, ale je aktualizujemy w naszym dziś, w naszej konkretnej rzeczywistości.

Z kolei kard. Odilo Pedro Scherer z São Paulo zaznacza, że jeżeli mamy wiarę to, powinniśmy na wzór pasterzy zafascynować się tym wszystkim, cośmy słyszeli, i przekazywać innym dobrą nowinę. Jesteśmy świadkami Boga w mieście – podkreślił pasterz największej metropolii brazylijskiej.

Natomiast abp Dadeus Grings z Porto Alegre podnosi ducha wierzących pisząc, że warto być chrześcijaninem. „Chcemy promieniować naszą wiarą wobec innych, by widzieli naszą radość i przekonali się, że jesteśmy na właściwej drodze i posiadamy dary Boże, by je przeżywać i dzielić je z innymi.

Inni pasterze w swoich orędziach świątecznych zachęcają wiernych do głębszego, osobistego związku z Chrystusem, jak też do odważnego wyznawania Go w zmaterializowanym społeczeństwie, potwierdzając wiarę samarytańską praktyką wobec wykluczonych i żyjących w trudnych warunkach materialnych.

Boże Narodzenie upływa w Brazylii w atmosferze pełni lata. Przemiany ekonomiczne ostatnich lat przyczyniają się do większej zasobności nawet najniższych warstw społeczeństwa, a przez to wpływają na pojawianie się nowego „stylu” przeżywania świąt. Nie można zapominać o tym, że trwają już wakacje letnie dla uczniów, studentów, nauczycieli i pracowników szkolnictwa. Poprawa bytowa milionów Brazylijczyków powoduje, że już przed rozpoczęciem świąt tysiące rodzin opuszcza metropolie, udając się na plaże, gdzie w swoich domach, hotelach, czy wynajętych pokojach spędzają święta i część swoich wakacji. Niestety wszechobecna telewizja szerzy na szeroką skalę ducha konsumpcji w tym wciąż uchodzącym za największy w Ameryce Łacińskiej kraj katolicki. W Brazylii w Boże Narodzenie obowiązuje jeden dzień świąteczny. Jednak ze względu na czas wakacyjny świętowanie w rodzinach przeciąga się na kilka dni.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg