Papieski list po śmierci prawosławnego następcy Piotra

„Zmarły patriarcha Ignacy IV Hazim dawał wyraźne świadectwo wiary i miłości, zabiegając zarówno o duchowy wzrost powierzonej mu owczarni, jak i o pojednanie i pokój między ludźmi”

Słowa te czytamy w liście Benedykta XVI po śmierci prawosławnego patriarchy Antiochii i całego Wschodu. Zmarł on przedwczoraj w wieku 92 lat. Papież przypomina jego zasługi w dziele zbliżenia katolików i prawosławnych. Wyraża przy tym nadzieję, że jego przykład na tym polu będzie dla wszystkich zachętą do kontynuowania dialogu i dążenia do pełnej jedności w Chrystusie.

Prawosławny patriarchat Antiochii chlubi się starożytnymi korzeniami. Jego kolejni zwierzchnicy noszą tytuł następcy Piotra i Pawła. Z powodu burzliwych dziejów Antiochii, leżącej dziś na terytorium tureckim, siedziba patriarchatu została przeniesiona do Damaszku. Sam patriarcha Ignacy również był Syryjczykiem. Jako kapłan poświęcał się gorliwie duszpasterstwu młodzieży. Wniósł wkład w liturgiczną i duchową odnowę patriarchatu. Był jednym z założycieli Światowego Ruchu Młodzieży Prawosławnej Syndesmos. W Balamand w Libanie założył Instytut Teologii Prawosławnej św. Jana Damasceńskiego oraz uniwersytet, który jest dziś jednym z najważniejszych ośrodków akademickich na Bliskim Wschodzie. W 1979 r. został wybrany na patriarchę. Jego pogrzeb odbędzie się w niedzielę 9 grudnia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg