Reaguj na nadużycia

Polska psycholog-seksuolog proponuje program dla Centrum Ochrony Dziecka przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim

Nauczyć wychowawców reagować na znaki możliwego nadużycia to – jak podkreśla psycholog-seksuolog Ewa Kusz – jeden z istotnych celów programu szkoleniowego proponowanego przez Centrum Ochrony Dziecka przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Centrum zorganizowało w dniach od 29 października do 1 listopada w podmonachijskim miasteczku Freising międzynarodową konferencję nt. trudności z komunikacją traumatycznych doświadczeń, jakie przeżyły dziecięce i małoletnie ofiary nadużyć seksualnych.
Uczestniczą w niej przedstawiciele partnerów centrum oraz niektórych episkopatów oraz specjaliści m.in. z USA, Anglii i Kanady.

Ewa Kusz zwraca uwagę, że w Polsce, w tym także w prowadzonych przez Kościół szkołach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych jak również w duszpasterstwie dzieci i młodzieży, wychowawcom i opiekunom przydałyby się szkolenia uwrażliwiające na ewentualne oznaki nadużyć oraz kompetencje, by właściwie je odczytać i odpowiednio na nie reagować. Jej zdaniem, o ile instytucje kościelne m.in. opiekuńcze czy charytatywne w Polsce są wsparciem dla różnego rodzaju potrzebujących, to niesienie różnorodnej pomocy tym, którzy doświadczyli nadużyć seksualnych w rodzinie i poza nią pozostaje wciąż niezagospodarowanym polem działania, w dużym stopniu ziemią niczyją.

Uczestniczka międzynarodowej konferencji przypomniała, że w języku polskim są dostępne publikacje wydane przez Fundację Dzieci Niczyje, jak np. poradnik dla rodziców i profesjonalistów pt. „Jak chronić dzieci przed wykorzystaniem seksualnym?” oraz poradnik dla pedagogów, nauczycieli i opiekunów dziecka pt. „Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie”. Niestety, w środowiskach kościelnych na co dzień stykających się z dziećmi i młodzieżą są one mało znane.

W czasie konferencji wiele uwagi poświęcono także osobom niepełnosprawnym i barierom, jakich doświadczają w komunikacji o nadużyciach a także ich przezwyciężaniu. Nierzadko sygnały jakie wysyłają pozostają niezauważone lub są lekceważone – mówiła E. Kusz.

Konferencja jest również okazją do spotkania się międzynarodowych partnerów Centrum, którzy wdrażają program zdobywania kompetencji potrzebnych do stawiania czoła przypadkom nadużyć seksualnych dzieci i młodzieży. Jest to program kształcenia online. Centrum aktualnie współpracuje z ośmioma partnerami z następujących krajów: Niemcy; Włochy, Argentyna, Ekwador, Indie, Indonezja, Ghana oraz Kenia.

W pierwszym dniu, poza przedstawicielami aktualnych partnerów Centrum uczestniczyli w nim również przedstawiciele niektórych Konferencji Episkopatów, którzy zajmują się ochroną dzieci, m.in. z Anglii, Irlandii i z krajów nordyckich. W drugim dniu, gdy głównym tematem była ochrona dzieci upośledzonych, uczestniczyli także przedstawiciele różnych niemieckich instytucji. Z Polski w konferencji uczestniczą: dr Adam Żak SJ i Ewa Kusz.

Organizatorem międzynarodowej konferencji jest Centrum Ochrony Dziecka przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim we współpracy z archidiecezją München - Freising i Departamentem Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Ulm.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama