Ukraiński synod greckokatolicki o świeckich w Kościele

„Rola i misja świeckich w Ukraińskim Kościele Greckokatolickim” to główny temat jego synodu, który odbył się od 9 do 15 września, tym razem w Winnipegu w Kanadzie.

Biskupi przyjęli szereg propozycji. Księżom zalecono zadbanie, by wszyscy wierni dobrze poznawali Pismo Święte. W tym celu mają prowadzić grupy biblijne w parafiach. W każdej z nich powinny odbywać się systematycznie godziny biblijne. Wiernych świeckich należy też zachęcać do codziennego czytania Pisma Świętego. O dalsze rozwijanie apostolstwa biblijnego w parafiach, klasztorach i szkołach prowadzonych przez Cerkiew greckokatolicką ma się zatroszczyć komisja katechetyczna kijowsko-halickiego arcybiskupstwa większego.

Gdy chodzi o większy udział świeckich grekokatolików w życiu Cerkwi, Synod zachęca ich do udziału w nabożeństwach nie tylko w niedziele i święta, ale też w dni powszednie. Rodzicom przypomniano obowiązek przekazywania wiary dzieciom. Winni je oni wychowywać w duchu miłości Boga i bliźniego. Ma temu służyć m.in. codzienna modlitwa rodziców z dziećmi przy posiłkach. Ukraińscy biskupi zachęcają też wiernych do udziału w działalności charytatywnej. Przypominają, że Cerkiew ma już liczne bractwa miłosierdzia i inne instytucje niosące taką pomoc potrzebującym.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama