Kościół dla samotnych matek

Do końca roku w Domu Samotnej Matki w Łodzi trwa projekt "Sama Dzielna". W jego trakcie matki biorą udział w warsztatach, odbywają staże w wybranych przez siebie firmach i angażują się jako wolontariuszki.

Celem programu jest zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej podopiecznych Domu. "Chodzi o zdobycie takich umiejętności, wiedzy i świadomości, które pozwolą matkom wyjść z instytucji pomocowych i zacząć bez lęku samodzielne życie. Życie, w którym same zapewnią potrzebne warunki dla siebie i swoich dzieci" - wyjaśnia koordynator projektu, Wioletta Jóźwiak-Majchrzak.

Projekt podzielony jest na trzy etapy. Pierwszy, który rozpoczął się 1 sierpnia, organizatorzy nazwali "Wiedza". Każda z mam odbywa w jego trakcie 120 godzin szkoleń z różnych zakresów. "To są warsztaty, spotkania indywidualne i konsultacje" - opisuje Jóźwiak-Majchrzak. Uczestniczki uczą się zasad rynku pracy, zdobywają umiejętności wychowawcze, poznają praktyczne elementy ekonomii i prawa (m.in. prawo rodzinne, lokalowe, obywatelskie). "Jeden z modułów dotyczy zdrowia - m.in. krótki kurs pierwszej pomocy, zdrowie psychiczne i uzależnienia" - wylicza Jóźwiak-Majchrzak. "W ramach kolejnego modułu matki mają możliwość rozwoju swoich umiejętności życiowych - choćby podczas warsztatów kulinarnych czy z wizażystką" - dodaje koordynator projektu.

Podczas zajęć dzieci, najczęściej małe i bardzo małe, nie są pozostawione bez opieki. Maluchami opiekują się zarówno zatrudnieni fachowcy, jak i wolontariusze - "przyszywane" babcie czy licealiści.

"Podczas szkoleń okazało się, że matki są bardzo aktywne, systematyczne i chętne do zdobywania wiedzy i umiejętności. Bardzo nas to cieszy, bo to pierwszy tego typu, zakrojony na szeroką skalę projekt" - ocenia Jóźwiak-Majchrzak.

Wkrótce ruszy drugi etap projektu, w którym matki mają zdobyć doświadczenie zawodowe. "Poszukujemy firm, które przyjmą mamy na krótkie, 5-dniowe staże trwające do 5 godzin dziennie. Poszukujemy pracodawców odpowiedzialnych, którzy obejmą opieką nasze podopieczne, wskażą ich mocne strony, pomogą im je odkryć i poprowadzą w tych działaniach" - mówi Żaneta Pawłowska, specjalista ds. promocji i funduszy Fundacji Służby Rodzinie "Nadzieja". "Chodzi o zdobycie przez mamy pozytywnych wrażeń z pracy w różnych instytucjach. Nasze podopieczne nie mają żadnych tego typu doświadczeń lub mają - ale bardzo złe" - dodaje Pawłowska.

Ostatni etap projektu został nazwany "Świadomość". W jego trakcie zadaniem matek będzie rozpoznanie swoich silnych stron i zaangażowanie w wolontariat. "Bardzo zwracaliśmy uwagę na celowość tego etapu. Chcemy, żeby matki wyzbyły się błędnego przekonania, że aby komuś pomóc, trzeba mieć pełne konto" - tłumaczy Jóźwiak-Majchrzak. Matki będą zatem pomagać osobom starszym, niepełnosprawnym, ale też społecznikom zajmującym się zwierzętami.

Projekt potrwa do końca 2012 r. Uczestniczy w nim 12 mam. Środki na jego realizację częściowo pochodzą z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej istnieje w Łodzi od ponad 20 lat. W tym czasie z jego pomocy skorzystało ponad tysiąc matek. Placówką od początku zajmują się siostry antonianki. Placówka znajduje się w strukturach diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, zaś fundusze na jej rozwój stara się zdobyć Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama