Afrykański kongres świeckich

„Być świadkiem Jezusa Chrystusa we współczesnej Afryce” – to temat kontynentalnego kongresu katolików świeckich, który rozpoczęło się dzisiaj w Kamerunie.

Uczestniczy w nim ponad 300 delegatów ze wszystkich krajów kontynentu. Gospodarzem spotkania jest Katolicki Uniwersytet Afryki Środkowej w Jaunde. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. afrykańscy hierarchowie z Kurii Rzymskiej, kardynałowie Peter Turkson i Robert Sarah oraz bp Barhélémy Adoukonou. Obrady otworzy kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Laikatu, która jest głównym organizatorem Kongresu.

„Kongres pragnie przede wszystkim pogłębić w świeckich katolikach poczucie odpowiedzialności za misję Kościoła na wielkim kontynencie afrykańskim – powiedział Radiu Watykańskiemu kard. Ryłko. – W nowej ewangelizacji Afryki świeccy mają do odegrania niezwykle ważną i niezastąpioną rolę: wystarczy wspomnieć o misji licznych świeckich katechistów, którzy są wielkim oparciem dla wspólnot chrześcijańskich na tym kontynencie. Jednocześnie kongres pragnie wsłuchiwać się w głos samej Afryki – kontynentu, który przeżywa czas głębokich przemian i poważnych wyzwań (ubóstwo, głód, wojny bratobójcze, fundamentalizm religijny, który przeradza się w akty terroryzmu i prześladowań antychrześcijańskich, szerząca się sekularyzacja i zachodnia kultura postmodernistyczna, która rodzi głęboki kryzys licznych autentycznych wartości tradycyjnych kultur afrykańskich...). Ale to jest tylko część prawdy o Afryce. Jest to bowiem przede wszystkim kontynent wielkich nadziei. Każdy kongres jest jakimś szczególnym zasiewem, z którego ma zrodzić się nowa nadzieja i odnowiona odwaga świadectwa wiary w świecie, który nas otacza. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie chrześcijanie stanowią mniejszość (w Afryce czy w Azji). Chodzi o to, by przyjąć rolę «mniejszości kreatywnej», to znaczy świadomej ważności własnej misji dla przyszłości świata”.
 

O problemy Kościoła w Afryce w kontekście spotkania w Juande Radio Watykańskie zapytało przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich, kardynała Stanisława Ryłkę

Panafrykański kongres w Jaunde skupia się na ewangelizacyjnej misji Kościoła. Jakie są wyzwania dla nowej ewangelizacji w Afryce?

Kard. S. Ryłko: Kongres pragnie przede wszystkim pogłębić w świeckich katolikach poczucie odpowiedzialności za misję Kościoła na wielkim kontynencie afrykańskim, tzn. za głoszenie Chrystusa i Jego Ewangelii. Być misjonarzem, świadkiem wiary stanowi integralną część naszej chrześcijańskiej tożsamości. Cały Kościół jest misyjny ze swojej natury. A w naszych czasach misja ewangelizacyjna Kościoła napotyka wiele niełatwych wyzwań na polu religijnym, społecznym, kulturalnym, ekonomicznym i politycznym. Podczas Kongresu będziemy się starać uważnie odczytywać te znaki czasu i zastanawiać się nad odpowiedzią, jaką laikat katolicki Afryki winien dać na te właśnie wyzwania.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama