Rwanda: biskupi o problemach

W stolicy Rwandy Kigali zakończyła się sesja plenarna konferencji episkopatu.

Po raz pierwszy uczestniczył w niej nuncjusz apostolski w tym afrykańskim kraju abp Luciano Russo, który otrzymał nominację w lutym tego roku.

W swoim wystąpieniu nuncjusz przekazał hierarchom pozdrowienia od Benedykta XVI wraz z jego pragnieniem zacieśniania widzialnej wspólnoty rwandyjskiego Kościoła z Rzymem, która wiąże się m.in. z obecnością nuncjusza w tym kraju.

Hierarcha wskazał również na kilka punktów, które w pracach episkopatu wydają się być szczególnie istotne. Wśród nich są m.in. jedność rwandyjskiej hierarchii, formacja intelektualna, ludzka i duchowa duchowieństwa, właściwa selekcja formatorów do seminariów czy wprowadzenie rocznych rozliczeń finansowych.

Ten ostatni punkt był o tyle istotny, że jeden z głównych tematów obrad to przyjrzenie się sytuacji finansowej trzech rwandyjskich seminariów duchownych. Przedstawiono rozliczenia za miniony rok akademicki, a także przyjęto prowizoria budżetowe na rok przyszły.

Biskupi zajęli się także sytuacją uchodźców z Konga, przyjętych głównie do obozów w Kigeme i Nkamira. Przeanalizowano przyczyny aktualnej sytuacji humanitarnej. Hierarchowie wyrazili przy tym wielkie zaniepokojenie sytuacją na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, która ma być ustawicznie monitorowana. Mają być podjęte także niezbędne działania dla znalezienia jakiegoś wyjścia w zaistniałej sytuacji.

Dyskutowano również na temat koegzystencji różnych grup etnicznych w Rwandzie. Zwrócono uwagę, że kwestie etniczne związane są ściśle z wieloma innymi wymiarami społecznymi i nie mogą być traktowane oddzielnie. Koncentracja wyłącznie na kwestiach etnicznych skutkuje pogłębianiem się istniejących podziałów. Biskupi zdecydowani są na wzmożenie wysiłków, by pomóc Rwandyjczykom w rozwiązaniu tego trudnego problemu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama