Kościół to nie polityczna przybudówka

"Kościół jest ojczyzną wszystkich i nie jest na usługach nacjonalistów, autonomistów czy też bieżącej polityki, nie identyfikuje się z żadną partią polityczną, a wobec państwa i jego instytucji oraz społeczeństwa pełni funkcję krytyczno-profetyczną” - mówił abp Wiktor Skworc podczas corocznej pielgrzymki kapłanów.


5. Na przełomie lipca i sierpnia mogłem z dziekanami i wicedziekanami spędzić w Brennej kilka dni. Zasadniczym tematem naszego spotkania był II Synod. W trwających konsultacjach i dyskusjach już zostały wskazane najważniejsze synodalne zagadnienia. Dialog i konsultacje, jako przyjęte metody działania II Synodu będą kontynuowane. Ponadto trwa modlitwa osób konsekrowanych za synod. Niech II Synod będzie dziełem nas wszystkich, otwartych na działanie Ducha Świętego, który mówi
Kościołowi i go prowadzi. Czas trwania synodu niech będzie czasem powiewu Ducha Świętego – a Jego ożywcze działanie niech zmobilizuje narzędzia jego działania w świecie – duchownych i
katolicki laikat, do odnowienia przyjaźni z Chrystusem i Jego Kościołem oraz obudzi postawy apostolskie i misyjne.

6. W homilii w dniu ingresu – powiedziałem, że będziemy obserwować rzeczywistość i reagować. Musimy reagować na to, co robią samorządy – krytycznie oceniać, jak władza samorządowa działa. Generalnie współpraca z samorządami układa się bardzo poprawnie. W przestrzeni troski o dobro wspólne i społeczny pokój udało się wiele osiągnąć. Trzeba jednak odnosić się krytycznie do mnożenia przez samorządy punktów sprzedaży alkoholu powyżej 4,5 %. Alkohol nie jest towarem pierwszej potrzeby i nie musi być do nabycia za każdym rogiem; idzie przecież o młodzież, którą spożywanie alkoholu uzależnia i ostatecznie deprawuje. To tylko jeden z przykładów jak możemy uprzedzająco działać monitorując prace samorządu. I do takiego działania – służącemu dobru wspólnemu – was zachęcam.

7. Kościół – poprzez nauczanie papieży i biskupów – wskazuje na konieczność formatio premanens duchownych. Będziemy ją kształtować wg Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w sprawie formacji prezbiterów w Archidiecezji Katowickiej, które aktualnie jest konsultowane z Radą Kapłańską. Zadanie jej organizowania w Archidiecezji otrzymał ks. prałat Marek Szkudło, którego zamianowałem wikariuszem biskupim ds. formacji duchowieństwa naszej archidiecezji. Inne zmiany personalne są już P.T. księżom znane.

8. W związku z ogłoszeniem przez Benedykta XVI Roku Wiary czytamy list apostolski „Porta fidei”, szukamy w nim inspiracji. Razem z papieżem Benedyktem XVI otworzymy w połowie października Rok Wiary. Wiemy, że wiara „egzystuje” w człowieku; jest łaską i zmaganiem człowieka. To rodzi pytania o człowieka i o wiarę, także o naszą wiarę. Wołamy dziś jak Apostołowie: Panie, przymnóż nam wiary –( por. Łk 17, 5-10, bo wiemy – jak oni wiedzieli – czego można dokonywać dzięki silnej wierze.
Za niedługo potem wejdziemy w nowy rok duszpasterski, uświadamiając sobie, że mamy nadal czynić Kościół domem i szkołą komunii oraz być solą ziemi.

Niech nam w tym pomoże wspólne dzieło II Synodu Kościoła katowickiego, do którego podjęcia serdecznie zapraszam.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama