Nowe drogi ewangelizacji w Europie

Pod hasłem „Odkrywać dziś wiarę. Nowe drogi ewangelizacji w Europie” rozpoczął się 30 sierpnia we Fryzyndze 16. międzynarodowy kongres akcji solidarności niemieckich katolików „Renovabis”

W jego obradach, które potrwają do 1 września, biorą udział goście z różnych krajów europejskich. Główne referaty wygłoszą niemiecka filozof religii – Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz oraz czeski socjolog i filozof religii ks. Tomáš Halík.

Otwierając obrady, przewodniczący episkopatu Niemiec abp Robert Zollitsch zaapelował, by Europa przypomniała sobie o swych wspólnych korzeniach i zaczęła się na nowo do nich odwoływać. Przypomniał, że od wieków chrześcijaństwo współkształtowało kulturę naszego kontynentu i miało wpływ na jego życie codzienne. Dziedzictwo judeo-chrześcijańskie przenikało całe życie społeczne i polityczne, gospodarkę, wpływało na sprawiedliwość społeczną, na życie rodzinne, było też od zawsze obecne w sferze oświatowej. Mimo wszelkich różnic między nimi katolicy, protestanci i prawosławni powinni mieć świadomość tego dziedzictwa – podkreślił mówca.

Nawiązując do hasła kongresu zauważył, że ewangelizacja przebiega rożnymi drogami. Ubolewał, że wiara coraz częściej spychana jest do sfery prywatnej, często za mało jest jej w przestrzeni publicznej. Pragnąc dotrzeć również do ludzi stojących z dala, Kościół wypracowuje nowe drogi ewangelizacji - powiedział arcybiskup Fryburga Bryzgowijskiego. Zwrócił uwagę, że służy temu m.in. rozpoczęty przez biskupów niemieckich przed dwoma laty proces dialogu i dodał, że „z wyzwaniami globalizacji i zeświecczenia , a także nowej ewangelizacji może sobie poradzić tylko Kościół słuchający, służebny i pielgrzymujący, który przezwycięży lęk przed zmianami w Europie”.

Również ks. T. Halík zaznaczył, że nowa ewangelizacja musi przebiegać w duchu dialogu, a główny jego nurt winien prowadzić do głębi duszy ludzkiej. Nowa ewangelizacja nie oznacza „ekspansji chrześcijaństwa” ani „nawracania pogan”, lecz ma być „nawracaniem chrześcijan”. Chodzi o to, by chrześcijaństwo żyło w swojej pierwotnej formie, a więc nie w „zapatrzeniu w siebie”, lecz w gotowości „przyjęcia na siebie służby”.

Gość z Czech przypomniał, że indoktrynacji mają dość zwłaszcza kraje byłego bloku wschodniego, rządzone przez wiele lat przez komunistów. Teraz wszyscy potrzebują „odnowy duchowej i teologicznej” - powiedział mówca i wyjaśnił, że „jeśli dziś często mówi się o tym, że coś się wali, można to również przyjmować pozytywnie jako «powód do odkrywania na nowo»”.

Mówiąc w wykładzie inauguracyjnym o związkach między wiarą a rozumem Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz ukazała różne związki zachodzące między tymi pojęciami, które dziś uważane są za sprzeczne. Zdaniem niemieckiej filozof religii, w nowej ewangelizacji będzie ważne wskazywanie na rozumowe aspekty wiary oraz że religia jest wartością nadającą sens życiu.

Wybierając obecny temat swego zjazdu, „Renovabis” uczestniczy tym samym w zapowiedzianym przez Benedykta XVI Roku Wiary, który rozpocznie się w październiku br., powiedział dyrektor tego dzieła pomocy niemieckich katolików ks. Stefan Dartmann. Podkreślił, że kongres pragnie przyczynić się do pogłębionej refleksji nad tym, co dziś może oznaczać wiara i w jaki sposób nowa ewangelizacja może przynieść owoce.

W trzydniowych obradach we Fryzyndze uczestniczy ponad 340 osób z 30 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Wśród referentów są m.in. kierownik katolickiego ośrodka duszpasterstwa misyjnego w Niemczech dr Hubertus Schönemann, wikariusz biskupi z diecezji Zagrzeb ks. dr Tomislav Markić i religioznawca z Węgier prof. dr Ándrás Máté-Tóth. Tradycyjnie pracować będą zespoły robocze związane tematycznie z hasłem kongresu. Jednym z tematów poruszanych na kongresie jest znaczenie mediów elektronicznych w kontekście przekazywania wiary.

Akcja solidarności katolików z mieszkańcami Europy Środkowej „Renovabis” jest najmłodszym katolickim dziełem pomocy w Niemczech. Powstała w 1993 r. z inicjatywy tamtejszych biskupów. Jej zwoływane od 1997 kongresy są kontynuacją podobnych spotkań międzynarodowych dzieła Pomocy Kościołowi w Potrzebie, organizowanych przez Kolegium im. Alberta Wielkiego w Königstein przez 44 lata, do 1995 r. Omawiano na nich co roku sytuację Kościołów w krajach komunistycznych i w czasie przełomu 1989 r. Po 1994 r. Kolegium wycofało się z organizacji tych spotkań, a episkopat niemiecki powierzył je właśnie „Renovabis”.

Kongresy te służą wymianie informacji i dyskusji nad ważnymi zjawiskami w Kościele i społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz poruszają zagadnienia mającą znaczenie dla całego kontynentu. Dzięki udziałowi w nich czołowych przedstawicieli nie tylko Kościoła, ale także świata nauki i polityki, a ostatnio również instytucji europejskich, stały się one ważnym forum dialogu miedzy Wschodem a Zachodem. Ubiegłoroczny, 15. kongres we Fryzyndze, przebiegał pod hasłem „Czas przełomu w regionach wiejskich”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama