Działalność Stolicy Apostolskiej w statystyce

W ubiegłym roku Watykan wydalił z kapłaństwa 125 osób i udzielił dyspensy od obowiązków wynikających z tytułu przyjętych święceń w odniesieniu do 675 osób, w tym 75 diakonów – wynika z opublikowanego pod koniec lipca sprawozdania z działalności Stolicy Apostolskiej.

Obszerny tom liczy 1366 stron i jak zaznaczono jest „publikacją nieoficjalną”. Przedstawia on działania Ojca Świętego, Kurii Rzymskiej oraz innych instytucji watykańskich w roku 2011. Wśród wielu informacji są dane dotyczące działalności Biura Dyscyplinarnego Kongregacji Nauki Wiary, które w ub. roku otworzyło 599 nowych spraw, z czego 440 dotyczyło najpoważniejszych przestępstw, w tym 404 odnośnie do nadużyć seksualnych duchownych względem nieletnich. W związku z tym zwrócono się do Ojca Świętego o usunięcie ze stanu duchownego „ex officio” 125 osób, a w odniesieniu do 135 poproszono o dyspensę od obowiązków wynikających z tytułu przyjętych święceń.

W tym samym okresie Kongregacja ds. Duchowieństwa wydała 540 reskryptów dyspensy od obowiązków wynikających z tytułu przyjętych święceń dla 49 diakonów diecezjalnych i 26 zakonnych oraz 280 kapłanów diecezjalnych i 185 zakonnych. Należy dodać, że na całym świecie jest ponad 412 tys. księży, z czego dwie trzecie stanowi duchowieństwo diecezjalne, zaś jedną trzecią zakonne, natomiast diakonów stałych jest ok. 40 tys.

Sprawozdanie z działalności Stolicy Apostolskiej podaje m.in., że w ub. roku Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała zgodę na podjęcie życia zakonnego przez pięć osób pozostających w małżeństwie, za życia współmażonka. Inna informacja podaje, że Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej, która roztacza m.in. opiekę nad seminariami duchownymi, przygotowuje dokument na temat używania internetu w formacji do kapłaństwa.

Nie brak relacji z działalności Roty Rzymskiej. Ten watykański trybunał apelacyjny wydał w 2011 r. 179 definitywnych orzeczeń dotyczących nieważności małżeństwa, z których większość (94) była za ważnością małżeństwa.

Kolejna informacja dotyczy Tajnego Archiwum Watykańskiego. Wydało ono w ub. roku 1321 kart wstępu naukowcom pochodzącym z 54 krajów. Najwięcej Włochom (673), następnie Hiszpanom i Niemcom (po 102), Amerykanom z USA i Francuzom (po 64), Polakom (35) i Brytyjczykom (30). Byli naukowcy z Azerbejdżanu, Chin, Syrii, Togo, Turcji i żadnego z Izraela.

Papieski urząd udzielający jałmużny (Elemosineria Apostolica) odpowiedział na 7 tys. listów osób różnych wyznań zwracających się do Ojca Świętego o pomoc na sumę 900 tys. euro.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama