Rok Wiary: Tego nie wolno zmarnować!

Kongregacji Nauki Wiary wydała wskazania duszpasterskie na ten szczególny czas. Przypominamy jej treść, ponieważ jednym z tematów obrad biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze jest właśnie przeżywanie Roku Wiary.

W obszernym dokumencie szczególny nacisk położony został na recepcję dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego. Kongregacja Nauki Wiary zwraca uwagę, Sobór Watykański II starał się przekazać światu nieskażony niczym i nieprzeinaczony przekaz wiary katolickiej. Jednym z owoców tego Soboru było zredagowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, który zawiera podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej. Kongregacja Nauki Wiary stawia te dwa elementy: naukę soborową i treść katechizmu u podstaw przeżywania Roku Wiary.

Ten szczególny czas ma przyczynić się do nawrócenia  do Jezusa Chrystusa, odkrycia na nowo wiary w Niego tak, by wszyscy chrześcijanie stali się świadkami Zmartwychwstałego w dzisiejszym świecie, potrafiącymi wskazać innym "bramę wiary" - pisze Kongregacja.

Do tego celu mają prowadzić działania, jakie Kongregacja Nauki Wiary rekomenduje całemu Kościołowi. Na początek Roku Wiary będzie zwołany synod biskupów poświęcony Nowej Ewangelizacji.

Kongregacja Nauki Wiary zachęca też do bardziej aktywnego pielgrzymowania w tym roku do Rzymu i Ziemi Świętej - czyli do miejsc, w których szczególnie można dotknąć chrześcijaństwa. Wszyscy, którzy tam przybędą, będą mogli złożyć wyznanie wiary w tych szczególnych miejscach.

W Roku Wiary - jak przekonuje kongregacja - warto też w szczególny sposób zwrócić uwagę na Matkę Bożą, która łączy w sobie najważniejsze treści wiary i jest pierwowzorem Kościoła.

Wielkim wydarzeniem Roku Wiary będzie zapewne Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro. Kongregacja zachęca jednak do organizowania w tym roku spotkań, sympozjów, konferencji na temat nauki katolickiej. Takie wydarzenia powinny odbywać się także na szczeblu międzynarodowym. Nie można jednak zapominać o bardziej lokalnych inicjatywach. Konferencje biskupów - czytamy w dokumencie - powinny w tym roku nawiązać współpracę ze światem nauki i promować jeszcze bardziej intensywny dialog wiary i rozumu. Z kolei w parafiach kapłani mają przyłożyć się do studiowania dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego i te treści przekazywać wiernym, by byli bardziej świadomi wyznawanej wiary.

Episkopaty z kolei powinny w tym roku zadbać, by dokumenty soboru zostały przełożone na te języki, na które dotychczas ich nie przełożono, by jak najwięcej ludzi miało do nich dostęp i mogło czerpać z nich wiedzę o swojej wierze.

Poza tym Kongregacja zachęca, by w Roku Wiary dokładniej słuchać głosu Benedykta XVI, jego homilii i katechez.

Wreszcie teologowie mają w tym roku zweryfikować, czy w ich nauce treści Katechizmu Kościoła Katolickiego odgrywają istotną rolę i co z tego wynika w odniesieniu do wykładanych przez nich dyscyplin. Także lokalne katechizmy i materiały duszpasterskie mają być dokładnie sprawdzone i oczyszczone z wszelkich przeinaczeń, które nie są zgodne z nauczaniem Kościoła.

Rok Wiary ma ponadto wiązać się ze spotkaniem z przedstawicielami innych religii, niewierzącymi i wyznawcami innych wyznań chrześcijańskich, ponieważ nieodłącznym elementem wiary musi być świadectwo o Chrystusie.

Trudno sobie wreszcie wyobrazić Rok Wiary bez modlitwy. Kongregacja zachęca do niej szczególnie wspólnoty kontemplacyjne. Przez modlitwę mają one włączyć się we wspólne z całym Kościołem przeżywanie tego roku.

Zwieńczeniem Roku Wiary będzie świadome wyznanie wiary całego Kościoła. Na koniec tego roku - w Uroczystość Chrystusa Króla 2013 roku Ojciec Święty odprawi Mszę Świętą, podczas której zostanie odmówione Credo. Podobne Msze powinny się odbyć w diecezjach i parafiach. Kongregacja wierzy i przekonuje, że odnowienie prawd wiary i wiedzy na temat tego, w co właściwie wierzymy, zaowocuje bardziej wiarygodnym świadectwem dawanym światu o Chrystusie.

Pełną treść noty Kongregacji Nauki Wiary znajdziesz TUTAJ

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama