Odpowiedzialni za Kościół

W rumuńskiej miejscowości Jassy trwa VI Zgromadzenie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej ( FIAC ) pod hasłem "Współodpowiedzialność świeckich z Akcji Katolickiej za Kościół i społeczeństwo".

W spotkaniu bierze udział 150 delegatów z 31 krajów – Europy, Afryki, Ameryki i Azji,  Polskiej delegacji przewodniczy prezes Zarządu Krajowego Instytutu AK Halina Szydełko oraz polski koordynatorem Sekretariatu dr Konrad Głębocki.

Uczestników Zgromadzenia powitał biskup miejscowej diecezji Petru Gherghel, który wyraził zadowolenie, że na cztery dni Jassy stały się stolicą Akcji Katolickiej. "Przybyliście świadczyć wiarę i szukać nowych dróg rozwoju dla katolicyzmu." – powiedział. Przypomniał spotkanie Akcji Katolickiej z Janem Pawłem II w Loreto przypominając cele, jakie papież wyznaczył członkom stowarzyszenia – kontemplację, komunię i misję.

Emilio Inzaurraga z Argentyny, przewodniczący Sekretariatu FIAC, podsumował z kolei działalność organizacji w mijającej kadencji. Odniósł się również do dwudziestoletniej aktywności Forum, które zawiązało się w roku 1991, aby zaznaczyć obecność świeckich nie tylko w Kościele, ale także poza jego strukturami. Podkreślił, że Akcja Katolicka będąc wyrazicielem potrzeb społeczności katolickiej powinna równolegle promować wartości chrześcijańskie i Kościół w środowiskach laickich.

Z kolei dr Sandro Calvani, przedstawiciela ONZ w swojej prezentacji omówił problemy związane z globalizacją, digitalizacją, a jednocześnie odpowiedzialnością chrześcijan za kierunki i tempo zmian we współczesnym świecie.

W posiedzeniu VI Zgromadzenia FIAC udział biorą również przedstawiciele innych rumuńskich Kościołów – biskup Virgil Bercea (biskup diecezjalny Ordea Mare Rumuńsko-Bizantyjskiego Kościoła Katolickiego, a zarazem – od tego roku - wiceprzewodniczący COMECE ) oraz biskup Ioachim Bacaonaul - delegat Metropolii Prawosławnej w Jassach. Obecny był również Domenico Sigalini – asystent kościelny FIAC i włoskiej Akcji Katolickiej.

Wybór Jass na miejsce spotkania Akcji Katolickiej nie był przypadkowy. Ten region Rumunii od wieków znajduje się pod wpływami Kościołów związanych z Rzymem, dlatego z dużą łatwością odnalazł się po dramatycznych przemianach politycznych roku 1989. Oczywiście ponad 40 lat komunizmu w znacznym stopniu ograniczyło ich działalność oraz stan posiadania. Z 537 kościołów i kaplic w roku 2002 pozostało 19, z 220 szkół katolickich tylko 6, ale na każdym kroku,  choćby po liczbie nowo budowanych świątyń - widać, że Kościół katolicki i grekokatolicki odradzają się. Wyrazem ich współpracy podczas odbywającego się zjazdu w Jassach był liczny udział przedstawicieli organizacji związanych z obu kościołami oraz wspólne celebrowanie liturgii - Mszę św. w obrządku bizantyjskim, w asyście wszystkich obecnych biskupów odprawił wiceprzewodniczący COMECE bp Virgil Bercea.

Katolicy stanowią jedynie 10% społeczeństwa Rumunii. Zdecydowaną większość stanowią prawosławni. Wśród rumuńskich organizacji katolickich wiodącą rolę odgrywa Akcja Katolicka, w której uczestniczą wierni porządku łacińskiego i grekokatolickiego - co warte podkreślenia - z dużym udziałem młodzieży. Patronem rumuńskiej AK jest bł. Jan Paweł II.

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej liczy obecnie 50 krajów i 1,5 mln członków. 26 państw posiada status stałych członków, 29 - to obserwatorzy przygotowujący się do przystąpienia do FIAC.

Polska Akcja Katolicka dołączyła do Międzynarodowego Forum w grudniu 2000 r. Od 2008 roku kieruje pracami Forum w pięcioosobowym Sekretariacie. Swój wkład zaznaczyła organizując Europejskie Spotkanie FIAC w Krakowie w roku 2010 oraz ,wspólnie z Instytutem Teologii ze Lwowa, inicjując odrodzenie Akcji Katolickiej w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w maju ubiegłego roku.

Spotkania kontynentalne FIAC mają już kilkuletnią tradycję. Pierwsze odbyło się na Malcie w 1996. Następne: w Rumunii (1998), Bośni i Hercegowinie (2003) , Hiszpanii (2007) i w Polsce ( Kraków ) w roku 2010.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama