Spotkanie Equipes Notre-Dame

Pod hasłem „Odważyć się żyć Ewangelią” w Brazylii odbyło się międzynarodowe spotkanie Equipes Notre-Dame (END). Myślą przewodnią kilkudniowych obrad tego ruchu promującego duchowość małżeńską była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Było to pierwsze z organizowanych co sześć lat międzynarodowych spotkań Equipes Notre-Dame, które odbyło się poza Europą.

Ruch Equipes Notre-Dame powstał we Francji w 1938 r. dzięki ks. Henri Caffarelowi. Ma on za cel pogłębianie duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Tegoroczne spotkanie było pierwszym realizowanym poza Europą. Aktualnie wspomniany ruch jest obecny w 86 krajach. Ruch jest Katolickim Stowarzyszeniem Międzynarodowym Świeckim zatwierdzonym przez Papieską Radę ds. Świeckich w 1992 r. W 2002 r. ruch uzyskał osobowość prawną na podstawie dekretu wspomnianej Papieskiej Rady.

Co sześć lat odbywa się międzynarodowe spotkanie tego ruchu tak zasłużonego dla małżeństw katolickich. W brazylijskim spotkaniu Equipes Notre-Dame brało udział koło 8 tys. osób z 55 krajów, w tym 13 małżeństw i 4 kapłanów z Polski. W spotkaniu w Brasílii uczestniczyło 18 biskupów, 452 kapłanów i 33 osoby zakonne.

W przesłaniu do uczestników spotkania Benedykt XVI zaapelował, by „małżonkowie chrześcijańscy byli dla świata uśmiechniętą twarzą Kościoła”.

Podczas kilkudniowego spotkania w stolicy Brazylii przedstawiciele ruchu z różnych stron świata uczestniczyli w celebracjach Eucharystii, konferencjach, a także w zebraniach grupowych. Ponadto podsumowali minione lata pracy, wyznaczając kierunki rozwoju i powołując nowy skład Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej. W sercu politycznym Brazylii uczestnicy tego spotkania zamanifestowali publicznie wartość i znaczenie Sakramentu Małżeństwa.

Ruch Equipes Notre-Dame, proponujący małżonkom wspólną duchowość: „złączeni w Chrystusie, wspierający się wzajemnie i dający świadectwo o Sakramencie Małżeństwa”, jest obecny w Brazylii od 1950 r.

Członkowie ekip w Brazylii zaangażowane są bardzo aktywnie na rzecz ewangelizacji rodzin. Jest to aktualne wyzwanie, jakie stawia tutejszy Kościół wobec wiernych w ramach przeprowadzanej Misji Kontynentalnej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama