Jest wniosek o ściganie Dworaka

Fundacja Lux Veritatis skierowała wniosek do Prokuratury Generalnej o ściganie karne członków KRRiT, jej funkcjonariuszy oraz przedstawicieli spółek, które uzyskały koncesje.

Chodzi o podejrzenie popełnienia fałszerstw i nadużycia władzy w związku z przyznaniem koncesji na multipleksie MUX-1.

Fundacja zarzuca Janowi Dworakowi, przewodniczącemu KRRiT, m.in. przestępstwo nadużycia władzy, czyli działanie na szkodę interesu publicznego przez funkcjonariusza publicznego. Pozostali członkowie KRRiT, jak i osoby reprezentujące spółki są objęci zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia fałszerstwa intelektualnego, polegającego na poświadczeniu nieprawdy. Jak przypomina „Nasz Dziennik”, „oba przestępstwa mają charakter publicznoskargowy, a więc ścigane powinny być z urzędu”.

Wniosek został złożony w czwartek po południu w Prokuraturze Generalnej w Warszawie.

Fundacja Lux Veritatis w piśmie do prokuratora generalnego zwraca uwagę, że „z opinii Departamentu Ekonomicznego Krajowej Rady oraz stanowiska Przewodniczącego KRRiT zawartego w uzasadnieniu decyzji koncesyjnej z 29 lipca 2011, poprzedzonego tożsamą uchwałą KRRiT, wynika, że spółki, którym przyznano koncesje, będą w stanie sprostać swoim obowiązkom ekonomicznym, w tym obowiązkowi uiszczenia opłaty koncesyjnej”.

W decyzji koncesyjnej, zauważa „Nasz Dziennik”, Jan Dworak potwierdził, że podmioty, którym udzielił koncesji, spełniają wymagane kryteria finansowe, czyli zdolne do zapłacenia za koncesje i do prowadzenia działalności. Tymczasem „w okresie pomiędzy nieprawomocną decyzją koncesyjną z 2011 r. a ostateczną decyzją koncesyjną ze stycznia 2012 r., jak wynika ze sprawozdania KRRiT za 2011 r., zaszło coś dziwnego i niewytłumaczalnego: Dworak, zamiast pobrać jednorazowo w ustalonym terminie opłaty koncesyjne od koncesjonariuszy, którzy rzekomo byli w znakomitej sytuacji finansowej – trzem spośród nich rozłożył wielomilionowe należności na niezliczone miesięczne raty rozciągnięte na 8-10 lat”.

Fundacja wnioskuje z tych okoliczności, że przewodniczący KRRiT nieprawidłowo ocenił zdolność finansową spółek ubiegających się o miejsce na multipleksie, zaś występujące w ich imieniu osoby poświadczyły nieprawdę.

Fundacja zarzuca także KRRiT, że wydając ostateczną decyzję o przydziale koncesji, jej członkowie dobrze wiedzieli o słabej kondycji finansowej trzech spółek aspirujących do miejsca na MUX-1, o czym świadczy fakt, że już wcześniej rozłożyli im płatność za koncesję na raty. Wiedza ta jednak nie wpłynęła na kształt ostatecznej decyzji ws. koncesji.

Lux Veritatis zwraca uwagę, że opłaty koncesyjne są dochodem budżetu państwa. Rozłożenie ich na raty „powoduje odroczenie poboru dochodów budżetowych i jako takie stanowi działanie na szkodę interesu publicznego, czyli Skarbu Państwa”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama