Krąg na Rok Wiary

Na południu Niemiec, w diecezji Rottenburg-Stuttgart, zawiązał się krąg kapłanów, którzy chcą intensywnie pracować przy nowej ewangelizacji i przygotowaniu Roku Wiary.

Księża z tego kręgu podkreślają swoją jedność z miejscowym biskupem oraz z Ojcem Świętym. Ich rzecznik w rozmowie z Radiem Watykańskim zaznaczył, że zawiązany krąg kapłanów nie jest odpowiedzią na austriacką inicjatywę proboszczów, którzy oficjalnie wezwali do nieposłuszeństwa wobec Papieża i biskupów.

Ks. Adrian Warzecha powiedział, że nowy krąg kapłanów diecezji Rottenburg-Stuttgart przede wszystkim chce być wspólnotą kapłanów i nie chce być wrzucany „ani do lewej, ani do prawej szuflady Kościoła”: „Nie jesteśmy odpowiedzią ani na wcześniejsze inicjatywy, ani nie jesteśmy przeciwko komuś czy czemuś. Jesteśmy za: za radosnym przekazywaniem katolickiej wiary, na fundamentach Tradycji i Soboru Watykańskiego II, w jedności z naszym biskupem i całym Kościołem powszechnym”.

Ks. Warzecha dodał, że w ten sposób inicjatywa nie odkrywa przecież niczego nowego, bo jedność z biskupem i Papieżem powinna być oczywistością. Nowy krąg, do którego należy obecnie ponad 50 kapłanów, powstał, by księża mogli wymienić się doświadczeniem i wzmocnić w wierze. Główne zadania kręgu to przygotowanie Roku Wiary zapowiedzianego przez Benedykta XVI oraz nowa ewangelizacja w niemieckich parafiach. W swoim dokumencie założycielskim księża napisali, że chcą zachęcać młodych mężczyzn do kapłaństwa i będą się modlić w tej intencji.

Ks. Adrian Warzecha, którego rodzice pochodzą spod Opola, powiedział, że w nowej inicjatywie kapłanów chodzi przede wszystkim o ich wspólnotę, a nie o kampanię w mediach. Nie wykluczył jednak, że będzie ona zajmowała oficjalnie stanowisko w ważnych dla społeczeństwa kwestiach.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama