Angola: Kościół za zrównoważonym rozwojem

O utworzenie w Angoli obserwatorium ds. ubóstwa apeluje tamtejszy Kościół. Jego zadaniem byłoby monitorowanie sytuacji w kraju ze szczególnym zwróceniem uwagi na politykę rozwojową miejscowych władz.

Biskupi wskazują, że walka z ubóstwem wciąż pozostaje podstawowym wyzwaniem w tym afrykańskim kraju. Angola należy co prawda do głównych producentów ropy naftowej, jednak ogromne zyski z jej wydobycia są źle dzielone, a kraj rozwija się wyjątkowo nierówno. Duży nacisk kładziony jest na wielkie aglomeracje miejskie, jak np. stołeczna Luanda, podczas gdy mieszkańcy terenów wiejskich klepią biedę i żyją w urągających ludzkiej godności warunkach. Tysiące ludzi nie ma dostępu do edukacji i podstawowej opieki medycznej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama