Spotkanie ekumeniczne w Kodniu

W dniach od 25-27 maja 2012 roku w Kodniu nad Bugiem odbędą się XXIX Kodeńskie Dni Ekumeniczne.

W tym roku kończą się one odpustem w kaplicy zamkowej Sapiehów pw. Ducha Świętego, stąd temat spotkania nawiązuje do roli Ducha Świętego w życiu Kościoła: „Ożywiani Duchem Świętym”.

Spotkanie ekumeniczne w Kodniu   Kodeńskie Dni Ekumeniczne 2012 Gośćmi dni ekumenicznych będą przedstawiciele różnych wspólnot chrześcijańskich: Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Prawosławnego, wspólnot tradycji protestanckich. Z ramienia Kościoła Katolickiego będzie obecny m.in. ks. dr Sławomir Pawłowski – adiunkt Katedry Teologii Ekumenicznej Instytutu Ekumenicznego KUL w Lublinie. Patronat nad spotkaniem objęła m.in. Rada Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

Celem Kodeńskich Dni Ekumenicznych jest wspólna modlitwa i poznawanie bogactwa duchowego różnych wspólnot chrześcijańskich. Nie zabraknie również rysu historycznego. Wykład na temat ekumenii w historii Kodnia i kaplicy zamkowej Sapiehów pw. Ducha Świętego – perły gotyku nadwiślańskiego z połowy XVI w. wygłosi prof. dr hab. Józef Maroszek – wybitny regionalista z Zakładu Historii Regionalnej Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku i prezes Białostockiego Towarzystwa Naukowego.

Przygotowaniem do kulminacji XXIX Kodeńskich Dni Ekumenicznych będzie wspólne czuwanie modlitewne w wigilię Zesłania Ducha Świętego. W dzień Zesłania Ducha Świętego uroczystej sumie odpustowej o godzinie 12.00 w kaplicy Ducha Świętego na Kodeńskiej Kalwarii przewodniczyć będzie wizytator Stolicy Apostolskiej dla grekokatolików na Białorusi archimandryta omoforny Sergiusz Gajek, a koncelebrować będą prezbiterzy obu obrządków katolickich.

Kodeńskie Dni Ekumeniczne gromadzą każdego roku uczestników z całej Polski, odczuwających głęboko ostatnią wolę Zbawiciela, który w Wieczerniku prosił, aby wszyscy Jego uczniowie „stanowili jedno”. Do Kodnia przyjeżdżają także ludzie młodzi z różnych wspólnot, którzy poprzez poznawanie innych tradycji chrześcijańskich, przyczyniają się do budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia i poszanowania. Całe spotkanie przepełnia modlitwa o widzialne zjednoczenie wszystkich uczniów Chrystusa.

Uczestnicy korzystają z bazy noclegowej i żywieniowej Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. W celu rezerwacji miejsca prosimy o kontakt z organizatorem spotkania – o. Pawłem Gomulakiem OMI (tel. 503 188 782, e-mail: admin@koden.com.pl). Informacje można znaleźć również na www.koden.com.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama