Inicjacja doświadczeniem osobistym

„Inicjacja chrześcijańska wiąże się ściśle z nową ewangelizacją młodzieży, rodziców i całej wspólnoty” – czytamy w komunikacie końcowym 12. Europejskiego Kongresu o Katechizacji.

W zakończonym wczoraj w Rzymie spotkaniu wzięli udział przedstawiciele episkopatów ds. katechizacji z całego kontynentu. Tematem była „Inicjacja chrześcijańska w perspektywie nowej ewangelizacji” ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży od 7. do 16. roku życia.

Uczestnicy kongresu zwrócili uwagę, że katecheza stanowi integralną część nowej ewangelizacji, którą łączyć trzeba z przekazywaniem treści i doświadczenia wiary na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej. „Katecheci są realistami – czytamy w komunikacie. – Zdają sobie sprawę z trudności obecnej sytuacji, którą znamionuje zrywanie z przeszłością i sekularyzacja, ale pragną z entuzjazmem przekazywać Ewangelię. Z sondaży wynika, że inicjacja chrześcijańska jest doświadczeniem osobistym, którego jednak nie można w pełni przeżywać poza wspólnotą. To cała wspólnota katechizuje”. Jak podkreślono, katechizacja dotyczy nie samych tylko dzieci, ale winna objąć wszystkich, zwłaszcza całe rodziny. Nie można przekazywać wiary, jeśli nie żyje się nią samemu. Katecheza ma nie tylko dawać pojęcia, ale też prowadzić do spotkania ze sztuką chrześcijańską, która stanowi owoc wiary. Zadaniem katechetów jest pomóc dziecku, by żyło w przyjaźni z Chrystusem – przypomnieli przedstawiciele europejskich episkopatów ds. katechezy.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama