Nie bać się prześladowań

Kościół nie powinien obawiać się prześladowań, lecz ufać w obecność Boga w modlitwie - powiedział Benedykt XVI w katechezie podczas dzisiejszej (18 kwietnia) audiencji ogólnej.

Papież kontynuował cykl rozważań o modlitwie, skupiając się na fragmencie z Dziejów Apostolskich, dotyczącym modlitwy jaką Apostołowie odmówili po uwolnieniu Piotra i Jana z więzienia.

Przeczytaj pełny tekst papieskiego rozważania.

Charakteryzując tę modlitwę Ojciec Święty podkreślił, że jest to jednomyślna i zgodna modlitwa całej wspólnoty, która staje w obliczu sytuacji prześladowania z powodu Jezusa.

TŁUMACZENIE:

„Jedność się umacnia, zamiast być narażoną na szwank, ponieważ wspierana jest niezachwianą modlitwą. Kościół nie powinien obawiać się prześladowań, jakie musi znosić w swoich dziejach, ale zawsze, tak jak Jezus w Getsemani, musi ufać w obecność, pomoc i moc Boga przyzywanego w modlitwie.”

Benedykt XVI zaznaczył, że pierwsza wspólnota chrześcijańska nie jest zwykłym stowarzyszeniem, ale wspólnotą żyjącą w Chrystusie; dlatego to, co ją spotyka jest częścią planu Bożego.

TŁUMACZENIE:

„Podobnie, jak miało to miejsce w odniesieniu do Jezusa, uczniowie napotykają opór, niezrozumienie, prześladowania. W modlitwie rozważanie na temat Pisma Świętego w świetle tajemnicy Chrystusa pomaga odczytać obecną rzeczywistość w obrębie historii zbawienia, jakiego Bóg dokonuje w świecie.”

Ojciec Święty przypomniał, że owocem wspólnej modlitwy, jaką wspólnota chrześcijańska wznosi do Boga jest Zesłanie Ducha Świętego, który pobudza uczniów Pana do wyjścia bez lęku, żeby nieść Dobrą Nowinę aż na krańce świata.

TŁUMACZENIE:

„Podobnie jak pierwsza wspólnota chrześcijańska, także my, godząc się na oświecenie Słowem Bożym, przez rozważanie Pisma Świętego, możemy się nauczyć dostrzegania, że Bóg jest obecny w naszym życiu, obecny nawet w chwilach trudnych i, że wszystko jest częścią doskonalszego planu miłości.”

Na zakończenie Benedykt XVI podkreślił, że podobnie, jak miało to miejsce w pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej, modlitwa pomaga nam odczytać dzieje osobiste i zbiorowe w perspektywie bardziej sprawiedliwej i wiernej, w perspektywie Bożej.

W słowie Bożym szukajmy odpowiedzi na pytania o sens życia i własnego powołania - powiedział Benedykt XVI zwracając się do pielgrzymów z Polski uczestniczących w dzisiejszej (18 kwietnia) audiencji ogólnej na placu św. Piotra. W wygłoszonej wcześniej katechezie Ojciec Święty kontynuował rozważania o modlitwie, tym razem pochylając się nad modlitwą, jaką apostołowie odmówili po uwolnieniu Piotra i Jana z więzienia.

Wśród pielgrzymów z Polski na placu św. Piotra obecni byli m.in. księża świętujący 20-lecie świeceń kapłańskich z arch. Warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej i łowickiej. Prócz tego przybyli wierni z wielu polskich parafii m.in. św. Trójcy i Św. Ducha z Wrocławia, św. Łucji w Warszawy-Rembertowa, Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Bernarda z Sopotu, Najświętszego Serca Jezusowego z Radomia, św. Jana Kantego z Poznania, czy św. Stanisława biskupa i męczennika z Solca Kujawskiego. Do Watykanu przybyli także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Córek Bożej Miłości z Bielska-Białej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama