"Tylko On może przewrócić te kamienie nagrobne"

Na znaczenie przeżywanego obecnie okresu wielkanocnego, jako czasu sprzyjającego odkryciu źródeł wiary wskazał Benedykt XVI podczas dzisiejszej (11 kwietnia) audiencji ogólnej.

Ojciec Święty zaznaczył, że chodzi o odkrycie Słowa Bożego i Eucharystii. W audiencji na placu św. Piotra wzięło udział około 30 tys. wiernych.

Pełna treść papieskiej katechezy

Papież pragnął w swej katechezie wskazać na przemianę, jaką Pascha Jezusa spowodowała w Jego uczniach. Podkreślił ich początkowy lęk, zamknięcie w domu „z obawy przed Żydami”. Radykalnej zmiany dokonuje przybycie Jezusa, który wchodzi przez drzwi zamknięte, staje pomiędzy nimi i obdarza pokojem, który dodaje otuchy.

 

TŁUMACZENIE:
„Pokój, jaki przynosi Jezus, to dar zbawienia, jakie obiecał On podczas swych mów pożegnalnych (...). W tym dniu Zmartwychwstania, daje On go w pełni i dla wspólnoty staje się ów pokój źródłem radości, pewności zwycięstwa, bezpieczeństwa w oparciu się na Bogu.”

Benedykt XVI zaznaczył, że „także dziś Zmartwychwstały wkracza do naszych domów i serc pomimo, że niekiedy drzwi bywają zamknięte.

TŁUMACZENIE:

„Wkracza, dając radość i pokój, życie i nadzieję - dary, których potrzebujemy dla naszego odrodzenia ludzkiego i duchowego. Tylko On może przewrócić te kamienie nagrobne, które człowiek często stawia na swoich uczuciach, relacjach, swoim zachowaniu. Kamienie sankcjonujące śmieć: podziały, wrogość, niechęć, zawiść, nieufność i obojętność.”

Papież zachęcił wiernych, aby okres wielkanocny był dla wszystkich dobrą okazją do odkrywania z radością i entuzjazmem źródeł wiary - Słowa Bożego i Eucharystii.

TŁUMACZENIE:

„Pozwólmy, aby spotkał nas Zmartwychwstały Jezus! On, żywy i prawdziwy jest zawsze obecny pośród nas. Idzie wraz z nami, aby prowadzić nasze życie po drodze Dobra. Ufamy Zmartwychwstałemu, który ma moc obdarzania życiem, by sprawić, abyśmy się odrodzili jako dzieci Boże, zdolne do wiary i miłości.”

Ojciec Święty dodał, że wiara w Zmartwychwstałego przemienia nasze życie: wyzwala je od strachu, daje mu mocną nadzieję, sprawia, że jest ono ożywiane tym, co nadaje pełny sens życiu - miłością do Boga.

- Niech okres wielkanocny będzie dla wszystkich okazją do odkrywania z radością i entuzjazmem źródeł wiary - powiedział Benedykt XVI, pozdrawiając Polaków.

Wśród uczestników dzisiejszej audiencji byli m.in. pielgrzymi z diec. legnickiej z biskupem Stefanem Cichym z okazji jubileuszu 20-lecia diecezji.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama