„Od każdego z nas zależy przyszłość Kościoła”

"Czy naszą postawą przy ołtarzu, w konfesjonale, w kancelarii parafialnej, w szkole, a także w codziennym życiu dajemy świadectwo, że Kościół jest domem? Czy w naszych wspólnotach parafialnych powtórzą te słowa ubodzy, doświadczą solidarności i konkretnej pomocy? Czy drzwi Kościoła otwarte są dla żyjących na jego obrzeżach, obojętnych, a nawet krytykujących go? Czy wychodzimy im naprzeciw i jesteśmy gotowi powitać ich z radością i nadzieją?" - pytają hierarchowie kapłanów.

Do gorliwości w ewangelizacji zachęcają kapłanów biskupi w liście na Wielki Czwartek. W tym dniu księża obchodzą swoje święto na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której został ustanowiony sakrament kapłaństwa.

Nawiązując do rozpoczynającego się w Wielki Czwartek Triduum Paschalnego, biskupi podkreślają, że "jest to czas wyjątkowego spotkania z Chrystusem ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym". Zachęcają księży do głębokiego przeżycia tego doświadczenia i gorliwości w ewangelizacji. Jak podkreślają biskupi, podejmują ten temat w kontekście zaplanowanego na ten rok Synodu Biskupów w Rzymie i rozpoczynającego się wraz z nim Roku Wiary.

W liście udostępnionym PAP we wtorek, biskupi napisali, że nowa ewangelizacja skierowana jest do tych, którzy zapomnieli o Chrystusie, nie znają go lub znają w niewystarczającym stopniu; jak przypomnieli, jako pierwszy do nowej ewangelizacji wezwał Jan Paweł II w Nowej Hucie w czerwcu 1979 r.

"Odpowiedź na to wezwanie nie zależy w pierwszym rzędzie od oryginalności i nowości metod czy środków, lecz od głębi naszej osobowej relacji ze zmartwychwstałym Chrystusem, od naszego «trwania w Nim», a także od jakości naszego życia wspólnotowego w Kościele" - piszą biskupi.

Biskupi nawiązali też do tegorocznego hasła roku duszpasterskiego "Kościół jest domem". Jak podkreślili, hasło to jest bardzo zobowiązujące przede wszystkim dla kapłanów. "Czy naszą postawą przy ołtarzu, w konfesjonale, w kancelarii parafialnej, w szkole, a także w codziennym życiu dajemy świadectwo, że Kościół jest domem? Czy w naszych wspólnotach parafialnych powtórzą te słowa ubodzy, doświadczą solidarności i konkretnej pomocy? Czy drzwi Kościoła otwarte są dla żyjących na jego obrzeżach, obojętnych, a nawet krytykujących go? Czy wychodzimy im naprzeciw i jesteśmy gotowi powitać ich z radością i nadzieją?" - pytają hierarchowie kapłanów.

Warunkiem owocnej nowej ewangelizacji - jak podkreślają autorzy listu - "jest wspólnota kapłanów i świeckich skupiona wokół swego biskupa i wszystkich biskupów. Od każdego z nas, od naszego poddania się Duchowi Świętemu, zależy przyszłość Kościoła w Polsce i w świecie".

Liturgia Wielkiego Czwartku nawiązuje do Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. W tym dniu, przed południem wraz z kapłanami swojej diecezji biskupi będą celebrować Mszę Krzyżma. Podczas liturgii w katedrach duchowni odnowią swoje przyrzeczenia kapłańskie, a biskupi konsekrują krzyżmo i pobłogosławią oleje, używane przy udzielaniu sakramentów. Wieczorem w parafiach kapłani będą sprawować Mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą Triduum Paschalne.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg