Ostatki – na trzeźwo

W niedzielę przed Popielcem rozpoczyna się 45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Rodzina jest podstawowym środowiskiem, w którym powinno się wychowywać do trzeźwości – przekonuje bp Tadeusz Bronakowski. Stąd tak ważne jest osobiste świadectwo trzeźwości i abstynencji rodziców. – Niezwykle cenne i potrzebne jest również wsparcie dalszych członków rodziny i wspólne organizowanie bezalkoholowych przyjęć z okazji najważniejszych świąt i uroczystości. Trzeba także wytrwale budować kulturę spędzania wolnego czasu bez alkoholu – dodaje przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpoczyna się w niedzielę przed Środą Popielcową – w tym roku jest to 19 lutego – to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych. Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zwraca uwagę, że to właśnie rodzina jest wyjątkowo wrażliwa na skutki nadużywania alkoholu. Wiele małżeństw rozpada się z tego powodu, a dzieci narażone są na powtórzenie szkodliwych zachowań rodziców. – Rozumiemy zatem, że nie można pozostawić rodzin osamotnionych. Należy je otoczyć dojrzałą i kompleksową opieką, zwłaszcza duszpasterską – piszą członkowie Zespołu w opracowanym na ten rok „Vademecum Apostolstwa Trzeźwości”.

Zbliżający się Wielki Post jest okazją do podjęcia postanowień dotyczących trzeźwości. – Zwracam się do wszystkich z zachętą do pokuty, nawrócenia i wiary w Ewangelię, do gorliwszej modlitwy za Kościół i Ojczyznę. Apeluję do przeżywających uwikłania w nałogi, aby poderwali serca i podjęli trud pracy nad sobą: korzystajcie z pomocy lekarza czy grupy wsparcia, ale pamiętajcie o skorzystaniu z pomocy Bożej – apeluje przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik, zapewniając borykających się z problemami alkoholowymi o modlitwie o dar wytrwania dla nich.

Apostolstwu Trzeźwości w Polsce od Adwentu 2011 roku, przez 9 kolejnych lat, towarzyszy hasło: „Rodzina szkołą trzeźwości”. W pierwszym roku program koncentruje się na tym, że „Miłość jest trzeźwa”, a patronem roku jest Święta Rodzina. – Kościół troszczył się o trzeźwość w naszej ojczyźnie od pokoleń. Dzisiaj stajemy przed potrzebą odkrycia na nowo wielkiego potencjału apostolstwa i duszpasterstwa trzeźwości na wielu poziomach: parafialnym, diecezjalnym, ogólnopolskim – podkreśla bp Tadeusz Bronakowski. W 2015 roku odbędzie się Ogólnokrajowy Kongres Apostolstwa Trzeźwości.
 

Poniżej publikujemy tematy intencji 45 Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu


Niedziela, 19 lutego 2012 r. – VII NIEDZIELA ZWYKŁA
Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa. Modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i Kościołowi, umacniały się w trzeźwości i służyły Ojczyźnie.

Poniedziałek, 20 lutego 2012 r. – Modlitwa za młodzież, aby zachowując abstynencję od alkoholu i innych środków toksycznych, kroczyła drogą prawdziwej wolności.

Wtorek, 21 lutego 2012 r. – Modlitwa za dzieci, aby nie uległy pijackim zwyczajom i nałogom, lecz stały się apostołami trzeźwości w swoich środowiskach.

Środa, 22 lutego 2012 r. (Popielec) – Modlitwa za rodziców, aby przykładem praktykowania wspólnej modlitwy i trwania w trzeźwości, pociągali innych do życia w zjednoczeniu z Chrystusem.

Czwartek, 23 lutego 2012 r. – Modlitwa się za kapłanów i osoby konsekrowane, aby poprzez podjętą abstynencję podtrzymywali innych w trzeźwości.

Piątek, 24 lutego 2012 r. – Modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży prawa Bożego, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków.

Sobota, 25 lutego 2012 r. – Modlitwa za osoby pracujące w urzędach i w szkołach, aby dawali odważne świadectwo życia w trzeźwości i wolności od wszelkich nałogów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama