Zaniepokojeni dyskryminacją

Zaniepokojenie dyskryminacją mediów katolickich i korzystającej z nich części polskiego społeczeństwa wyrazili redemptoryści podczas XVI Kapituły Prowincjalnej Prowincji Warszawskiej w Tuchowie.

W komunikacie przesłanym do redakcji wiara.pl uczestnicy kapituły stwierdzili między innymi, że odmowa przyznania Telewizji Trwam koncesji na nadawanie w ramach naziemnej platformy cyfrowej wpisuje się w szerszy problem, jakim jest systematyczne niszczenie pluralizmu mediów w Polsce. Wyrazili też stanowczy sprzeciw wobec tego typu praktyk stosowanych przez konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej.

Publikujemy pełna treść komunikatu.

 

Komunikat II sesji XV Kapituły Prowincjalnej Redemptorystów ws. Radia Maryja i TV Trwam

XV Kapituła Prowincjalna Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela podczas obrad II sesji w Tuchowie, w dniach 6 - 10 lutego 2012, wyraża wdzięczność Bogu i Matce Najświętszej za dar 20 lat istnienia i ewangelizacyjnej działalności Radia Maryja.

Kapituła zapewnia o synowskim oddaniu i dziękuje Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, który przez swego Sekretarza Stanu, kard. Tarcisio Bertone, nadesłał z okazji 20 rocznicy powstania Radia Maryja na ręce o. Janusza Soka, Prowincjała Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, pasterskie życzenia, w których Radio Maryja i powstałe przy nim inne dzieła znalazły uznanie i otrzymały apostolskie błogosławieństwo.

W związku z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, arbitralnie odmawiającą przyznania Telewizji Trwam koncesji na nadawanie programu w ramach naziemnej platformy cyfrowej (multiplex), Kapituła stwierdza z bólem, że odmowa ta wpisuje się w szerszy problem, który polega na systematycznym niszczenie pluralizmu mediów w Polsce. W związku z tym wyraża głębokie zaniepokojenie oraz stanowczy sprzeciw wobec praktyk, stosowanych przez organ konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Zaistniałe fakty wskazują na jawną dyskryminację mediów katolickich, a co za tym idzie, na faktyczne wykluczenie ogromnej rzeszy odbiorców, którzy z nich korzystają.

Redemptoryści zgromadzeni na Kapitule dziękują: Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski za jej zdecydowany głos poparcia dla Telewizji Trwam, duchowieństwu, osobom życia konsekrowanego, parlamentarzystom, władzom samorządowym, instytucjom oraz ponad milionowej rzeszy osób dobrej woli z Ojczyzny i środowisk polonijnych, które wyraziły swoimi podpisami protest skierowany do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w nadziei na rychłe znalezienie właściwego rozwiązania problemu, w ramach procedur obowiązujących w demokratycznym państwie prawa.

 

 

o. Andrzej Wodka CSsR                                       o. Janusz Sok CSsR

    Sekretarz Kapituły                                           Przełożony Prowincji

 

Tuchów, 9 lutego 2012

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama