Moralność fundamentem stabilnego społeczeństwa

Element wychowania moralnego w kształceniu młodzieży jest niezbędny dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa. W ten sposób patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl odniósł się do stanu duchowego i moralnego najmłodszego pokolenia.

Słowa hierarchy nabierają szerszego znaczenia w kontekście postępującego procesu globalizacji wykraczającego poza Rosję.

Patriarcha podkreślił, że nikt w Rosji nie może czuć się zabezpieczonym przed wstrząsami społecznymi, kryzysami i rewolucjami, dopóki nie będzie ukształtowane pokolenie postępujące zgodnie z zasadami moralnymi, zdolne do pokierowania swoim zachowaniem w oparciu o przekonania, a nie instynkty, umiejące odróżnić dobro od zła. Dlatego problemu wychowania moralnego nie można zredukować do jakiegoś punktu kolejnego posiedzenia rządu lub prezydium partii politycznej. Trzeba spojrzeć na ten problem strategicznie. od jego rozwiązania zależy przyszłość kraju.

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia odrzucił pogląd, jakoby młodemu pokoleniu wystarczyły informacje uzyskane z internetu, a zdobywanie wiedzy z jej mądrością historyczną można zastąpić przyswajaniem informacji podanych w formie „papki intelektualnej”. Dlatego jego zdaniem podniesienie poziomu wychowania młodego pokolenia stanowi wspólne zadanie dla Kościoła, społeczeństwa i państwa. Celem tego działania powinno być ukształtowanie silnego, zdrowego moralnie pokolenia ludzi, które będzie miało wpływ na tworzenie dnia jutrzejszego.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama