Watykańskie metody na przestępców

Stolica Apostolska ratyfikowała Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu handlowi narkotykami i substancjami psychotropowymi (z 1988 r.). Przystąpiła także do dwóch innych: Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu (z 1999 r.) oraz Konwencji ONZ w sprawie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (z 2000 r.).

Odnośne dokumenty podpisane przez kardynała sekretarza stanu Tarcisia Bertone zostały złożone w nowojorskiej siedzibie ONZ. Obejmują one zarówno Stolicę Apostolską, jako podmiot prawa międzynarodowego, jak też Państwo Watykańskie. Jak poinformowano przy tej okazji, stanowi to wyraz wsparcia i zaangażowania Watykanu w promocję solidarności, sprawiedliwości i pokoju. Stolica Apostolska jest przekonana, że wspomniane konwencje „spełniają ważną rolę w zwalczaniu działalności przestępczej, która zagraża godności ludzkiej i pokojowi”.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg