Kaplica dla więźniów

Kard. Dziwisz poświęcił kaplicę im. bł. Jana Pawła II w więzieniu w Nowej Hucie.

Kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił dziś nową kaplicę w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie. Ofiarował relikwię - kroplę krwi bł. Jana Pawła II i spotkał się z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz przebywającymi tam osadzonymi. W spotkaniu uczestniczył również minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.
W uroczystości, której przewodniczył kard. Dziwisz, uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, funkcjonariusze Służby Więziennej i osoby pozbawione wolności – mężczyźni i kobiety z nowohuckiego zakładu karnego. Obecni byli minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Krzysztof Trela, dyrektorzy z zakładów karnych i aresztów w Tarnowie, Krakowie i Mysłowicach. Ksiądz Kardynał ofiarował relikwiarz z krwią błogosławionego i patrona kaplicy - Jana Pawła II - mówiąc, że krew to symbol ofiary i miłości. Po nabożeństwie Kardynał spotkał się z min. Gowinem, funkcjonariuszami Służby Więziennej i przedstawicielami duchowieństwa. Odwiedził również więźniów.
W skierowanych do skazanych słowach ks. Kardynał mówił: Bóg was miłuje. On pragnie, abyście szli drogą rehabilitacji, przebaczenia, prawdy i miłości. Jezus Odkupiciel, Który uzdrawia chorych, niesie ewangelię nadziei i przypomina, że każdy człowiek może się zmienić. Przez miłość człowiek może naprawić każde zło. Każdy człowiek może się otworzyć na działanie Bożego miłosierdzia.
Ks. Kardynał w homilii nawiązał też do trudnej sytuacji polskiego więziennictwa. "Jeśli się nie mylę, w Europie Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce pod względem liczby uwięzionych. Statystki są zatrważające. Stale rosną liczby skazanych, a nie osadzonych. Nasze więzienia są przepełnione, nie spełniają europejskich wymogów co do metrażu przewidzianego dla jednego więźnia. Czasem odnosi się wrażenie, że za nieznaczne fałszerstwo czy zakłócenie porządku publicznego skazuje się winnego na kilka lat więzienia, podczas gdy mający na sumieniu milionowe oszustwa otrzymuje wyrok na rok czy dwa i to jeszcze w zawieszeniu. Podjęcie wielu bardzo poważnych afer finansowych, gospodarczych i innych z niewiadomych powodów jest odkładane, aż w końcu sprawa ulega przedawnieniu - mówił z ubolewaniem ks. Kardynał. Zastrzegł, że chce być dobrze zrozumiany i nie chodzi mu o krytykę dla samej krytyki. Stwierdził, że wie, iż są podejmowane starania zmierzające do polepszenia warunków w polskich więzieniach i że chyba bierze się też pod uwagę i to, by zbyt łatwo nie ferować wysokich wyroków za pospolite wykroczenia, które przecież mogą być naprawione w inny, pożyteczniejszy dla obu stron sposób. Godne pochwały i poparcia są wszelkie tego rodzaju inicjatywy - stwierdził.
Metropolita krakowski zacytował Orędzie Jana Pawła II na Jubileusz w więzieniach, obchodzony w ramach Roku Świętego. Papież wzywał w nim “prawodawców na całym świecie, aby zastanowili się na nowo nad systemem więziennictwa i nad samym systemem karnym, nadając im kształt bardziej odpowiadający godności człowieka, zgodnie z zasadami sprawiedliwości, której celem jest przemiana winnego, a nie tylko przywrócenie ładu zaburzonego przez przestępstwo. Należy bowiem pomagać tym, którzy popełnili błąd, aby mogli wejść na drogę odnowy moralnej oraz wzrostu osobistego i wspólnotowego, a przez to włączyć się na nowo w życie społeczeństwa”.
Więzienna kaplica, która dzisiaj otrzymała wezwanie bł. Jana Pawła II, faktycznie funkcjonuje od kilku miesięcy. Wcześniej nabożeństwa dla więźniów odbywały się w jednej z zakładowych świetlic. Obecna kaplica została zlokalizowana w pomieszczeniu po byłym magazynie. Pomysł jej utworzenia pojawił się już jakiś czas temu i był wynikiem próśb zgłaszanych kapelanowi przez osoby pozbawione wolności. Pragnęli oni odrębnego miejsca modlitwy.
Do nowohuckiej kaplicy zostały też przyniesione relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Z pomysłem nadania kaplicy wezwania bł. Jana Pawła II wystąpili wspólnie - kapelan zakładu o. Rafał Piecha OSsT (Zakon Trójcy Przenajświętszej od Wykupu Niewolników) oraz dyrektor placówki mjr Jacek Mróz. W okręgu krakowskim Służby Więziennej jest to już druga kaplica dla więźniów pod wezwaniem tego patrona.
W więzieniu w Ruszczy regularnie uczestniczy w nabożeństwach kilkudziesięciu osadzonych.
Zakład Karny w Krakowie Nowej Hucie, to jednostka o charakterze półotwartym, z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych kobiet. W zakładzie może przebywać maksymalnie 328 osób pozbawionych wolności. Więzienie współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym w zakresie resocjalizacji. Kieruje osadzonych do prac publicznych i charytatywnych. Codziennie kilkudziesięciu więźniów pracuje nieodpłatnie na rzecz instytucji samorządu terytorialnego, kultury i opiekuńczych, w tym domów pomocy społecznej. W 2009 roku zakład otrzymał z rąk prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego tytuł Filantropa Roku.
Opieka duszpasterska jest ważnym elementem wsparcia oferowanego osobom pozbawionym wolności. Kościoły i związki wyznaniowe mają w więzieniach stałe miejsce wśród różnych instytucji, z którymi współdziała Służba Więzienna w celu wykonania kary pozbawienia wolności. We wszystkich jedenastu więzieniach okręgu krakowskiego SW przebywa prawie sześć tysięcy więźniów. W każdym z więzień znajduje się kaplica lub inne miejsce przeznaczone do nabożeństwa. Do niektórych z nich zostały przeniesione również relikwie, m.in. bł. Rafała Kalinowskiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. Faustyny Kowalskiej i bł. Jana Pawła II. Relikwiarze z doczesnymi szczątkami bł. Jana Pawła II znajdują się w Zakładzie Karnym w Wadowicach i Nowym Sączu. Dzięki darowi ks. Kardynała będą również w Zakładzie Karnym w Krakowie Nowej Hucie. W okręgu krakowskim kaplica pod wezwaniem bł. Jana Pawła II Papieża znajduje się również w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama