W Roku Wiary pielgrzymujcie

Należy zachęcać wiernych, aby pielgrzymowali do Watykanu i Ziemi Świętej - takie zalecenie znajduje się w nocie Kongregacji Nauki Wiary, zawierającej wskazania duszpasterskie na Rok Wiary, który z woli papieża Benedykta XVI rozpocznie się 11 października.

W nocie, ogłoszonej w sobotę przez Watykan, przypomniano, że Rok Wiary zostanie zainaugurowany w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 roku. Nota kładzie nacisk na to, że Rok Wiary upamiętni też 20. rocznicę ogłoszenia, za pontyfikatu Jana Pawła II, katechizmu Kościoła katolickiego. Oba te wydarzenia - stwierdzono - "ukształtowały oblicze Kościoła naszych czasów".

Watykańska Kongregacja podkreśliła, że "również w naszych czasach wiara jest darem, który trzeba na nowo odkryć, pielęgnować i dawać o nim świadectwo".

"Rok Wiary chce przyczynić się do nawrócenia na nowo do Pana Jezusa i odkrycia wiary, aby wszyscy członkowie Kościoła stali się wiarygodnymi i radosnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w dzisiejszym świecie, potrafiącymi wskazać tak licznym osobom poszukującym +bramę wiary+" - głosi nota.

Mowa jest w niej o tym, że głównym wydarzeniem kościelnym na początku Roku Wiary będzie XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, poświęcone nowej ewangelizacji.

"W Roku Wiary należy zachęcać wiernych, by pielgrzymowali do Stolicy Piotrowej, aby tam złożyć wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, w jedności z tym, który dziś wezwany jest, by utwierdzać w wierze swoich braci. Ważną rzeczą będzie także zachęcanie do udziału w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, miejsca związanego z obecnością Jezusa" - podkreślono.

Watykan ponadto zachęcił do organizowania sympozjów, zjazdów i zebrań "na wielką skalę, także na szczeblu międzynarodowym", które mają sprzyjać zetknięciu się z autentycznymi świadectwami wiary i pogłębieniu znajomości treści nauki katolickiej oraz nauczania Soboru Watykańskiego II.

Kongregacja zaapelowała też o wznowienia publikacji dokumentów soborowych.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama