Dwaj polscy biskupi od podróżnych

Benedykt XVI mianował dwóch polskich biskupów - Wojciecha Polaka i Edwarda Janiaka członkami Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Ponadto Ojciec Święty mianował włoską zakonnicę s. Nicolettę Vittorię Spezzati podsekretarzem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a francuskiego dominikanina, o. Serga Thomasa Bonino, sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Biskup Wojciech Polak 19 grudnia ukończy 47 lat. Jan Paweł II mianował go 8 kwietnia 2003 r. biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakrę biskupią przyjął 4 maja 2003 r. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego. W listopadzie 2006 r. rozpoczął pięcioletnią kadencję przewodniczącego Europejskiej Służby dla Powołań (European Vocation Sernice) delegata CCEE (Rady Konferencji Biskupich Europy) ds. powołań. W 2009 r. bp Polak został wybrany członkiem Rady Stałej KEP. Natomiast 26 listopada 2009 r. bp Polak został mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski delegatem ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. Jego zadaniem była m.in. koordynacja działań duszpasterskich wśród wielomilionowej rzeszy Polaków poza granicami kraju i nawiązywanie kontaktów z miejscowymi episkopatami. 15 października br. został wybrany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski.

Biskup Edward Janiak ma 59 lat. 26 października 1996 r. Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Scilio i biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Sakrę przyjął 30 listopada 1996 r. z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, Przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, Delegatem KEP ds. Imigracji, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Członkiem Komisji ds. Polonii i Polaków za granicą.

Należąca do zgromadzenia Sióstr Adoratorek Najświętszej Krwi Chrystusa s. Nicoletta Vittoria Spezzati jest drugą po salezjance, siostrze Enrice Rosannie zakonnicą pełniącą tak wysoki urząd w Kurii Rzymskiej. Pracowała ona już wcześniej w tej dykasterii.

O. Serge Thomas Bonino ma 50 lat i jest dominikaninem. Świecenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1988 r. Jest specjalistą w dziedzinie doktryn średniowiecza oraz teologii dogmatycznej. 27 lipca 2009 Benedykt XVI mianował go członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W jej ramach przewodniczy podkomisji zajmującej się redakcją dokumentu „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne”. Od 1999 r. jest członkiem Papieskiej Akademii św. Tomasza. Jest profesorem filozofii w Instytucie Katolickim w Tuluzie oraz Studium Dominikańskim.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama