Świetna biografia Jezusa Chrystusa

„Jezus Chrystus. Biografia” Petera Seewalda, niemieckiego dziennikarza i publicysty, autora bestsellerowego wywiadu rzeki z Benedyktem XVI pt. „Światłość świata. Kościół i znaki czasu” ukazała się po polsku nakładem krakowskiej oficyny „Rafael”. Po jej przeczytaniu Benedykt XVI powiedział krótko: „Świetna książka o Jezusie Chrystusie”.

Chcąc napisać biografię Jezusa Chrystusa Peter Seewald wyruszył w podróż do Izraela i Palestyny, aby tam na podstawie rozmów z mieszkańcami Ziemi Świętej, nazywanej piątą Ewangelią, w oparciu o relacje biblijne, starożytne źródła, m.in. „Dawnych dziejów Izraela” Józefa Flawiusza i tekstów z Qumran i apokryfów, stworzyć Jego fascynujący obraz. Żywym, reporterskim językiem opisuje dzieje Jezusa począwszy od narodzin w Betlejem aż do ukrzyżowania na Golgocie i spotkania z uczniami w drodze do Emmaus.

„Przez całe dziesiątki lat zadowalaliśmy się wyszukiwaniem wszystkiego, co z Mężem z Nazaretu może być nie w porządku. Badano Go kawałek po kawałku. To, co pozostało, zmieści się dziś na spodeczku pod filiżankę. Natomiast zagubił nam się ten Jezus, który uformował i przemienił dziesiątki generacji, a także zainspirował największych geniuszy ludzkości. Przez całe dziesiątki lat pytaliśmy, co mogłoby przemawiać przeciwko Jezusowi” – pisze we wstępie Seewald. Przeciwstawienie się tym tendencjom i opiniom to jeden z głównych motywów podjęcia przez niego bardzo zaskakującego i oryginalnego opisu osoby i dzieła Jezusa z Nazaretu. Dalej Seewald stara się odpowiedzieć na pytania: „Co fascynuje ludzi do dziś w Jezusie Chrystusie? Czy dysponujemy prawdziwym obrazem Nazarejczyka? Co wiemy o Nim dzisiaj? Jak należy czytać teksty biblijne, aby odszyfrować ukryty w nich kod?”

Seewald nie unika tematów tabu dotyczących np. „gruntownego oczyszczenia Kościoła”, a także puszcza wodze fantazji odnośnie paruzji, powtórnego przyjścia Jezusa na ziemię, przedstawiając treść fikcyjnego artykułu pt. „Watykan przygotowuje się na ponowne przyjście Chrystusa” z podtytułem „Papież Benedykt XVI zwołuje sztab kryzysowy. Przesłanie do rządów państw oraz ludzi dobrej woli”.

„Przyjście Chrystusa nigdy nie było na rękę Kościołowi. Miał ważniejsze sprawy do załatwienia niż zaprzątanie sobie głowy tym tematem” – pisze Seewald i cytuje fragment „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej, której podczas jednego z widzeń Jezus mówi: „Zapisz zanim zjawię się jako sprawiedliwy sędzia, przyjdę jako Król Sprawiedliwości” a także dosłowne polecenie: „Przygotujesz świat na moje ostateczne przyjście”.

Seewald podkreśla, że przesłanie Jezusa odnosi się do wszystkich czasów i wszystkich pokoleń. „Dziś, w tej dramatycznej godzinie, gdy zagrożone jest stworzenie i konieczna recywilizacja społeczności ludzkiej, palące jest bardziej niż kiedykolwiek. Tylko poprzez całościowy ogląd misterium Chrystusa, do którego należy włączyć Jego życie i starotestamentalne tło, można w pełni rozpoznać objawienie Pana: w Jego zbawczej sile, rewolucyjnym duchu protestu i sprzeciwu, nakazie miłości i pokoju, poznaniu istoty Boga i wreszcie jako klucz uzdalniający nas do wkroczenia do tych wymiarów czy też przestrzeni, które jeszcze pozostają dla nas zamknięte” – napisał we wstępie autor książki „Jezus Chrystus. Biografia”.

Peter Seelwald (ur. 1954), obecnie niezależny dziennikarz, był redaktorem i publicystą w niemieckich tygodnikach „Der Spiegel”, „Stern” oraz w magazynie dziennika „Süddeutsche Zeitung”. Jest autorem kilku książek o kardynale Josephie Ratzingerze m.in. wywiadu-rzeki „Sól ziemi” - na temat chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego u progu XXI wieku oraz „Bóg i świat”. W zeszłym roku ukazał się jego wywiad z Benedyktem XVI pt. „Światłość świata”, który stała się światowym bestsellerem. W Polsce książki Seewalda wydała m.in. oficyna „Znak”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama