Katolicyzm na Wschodzie

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, w całej Polsce w II Niedzielę Adwentu obchodzimy Dzień Modlitw i Pomocy Materialnej dla Kościoła katolickiego na Wschodzie. W tym roku 4 grudnia będzie to już XII taki dzień a przyświecać mu będzie hasło „Kościół naszym domem”.

Z tej okazji, jak zwykle, zostaną odprawione msze św. w intencji katolików na terenie byłego Związku Sowieckiego (bez państw nadbałtyckich), a zebrane podczas nich środki materialne zasilą różne projekty, których celem jest materialne wsparcie naszych braci i sióstr w wierze zamieszkujących te ziemie. Przyjrzyjmy się bliżej, bodaj pokrótce, dziejom i dzisiejszemu położeniu wiernych zamieszkujących te rozległe obszary. Chociaż zarówno każdy z nowo powstałych po rozpadzie ZSRR w 1991 krajów, jak i działający tam Kościół lokalny mają swoją specyfikę, to jednocześnie istnieje między nimi sporo cech wspólnych. Przede wszystkim należy przypomnieć i podkreślić, że katolicy stanowią tam mniejszość, niekiedy bardzo znikomą, np. w postsowieckich republikach środkowoazjatyckich i w Azerbejdżanie, w których przeważa, i to zdecydowanie, islam. Również w krajach słowiańskich: Rosji, na Białorusi i Ukrainie, a także w Mołdawii i Gruzji, wierni to w większości nie katolicy, ale prawosławni, choć w tym wypadku proporcje układają się różnie i np. na Białorusi i Ukrainie, zwłaszcza w ich częściach zachodnich, katolicy obrządków łacińskiego i bizantyńskiego stanowią znaczącą część miejscowej ludności.

Spis treści:


Wynika z tego szereg innych uwarunkowań. Najczęściej katolicy żyją tam w dużym rozproszeniu (w diasporze), na mniej lub bardziej rozległym obszarze, co oczywiście bardzo utrudnia w miarę normalną pracę duszpasterską i ogromnie podnosi jej koszty, związane choćby z pokonywaniem przez księży dużych odległości, aby dotrzeć do jak największej rzeszy wiernych.

Niewielka liczba katolików w parafiach sprawia również, że na ogół nie są oni w stanie utrzymać tych placówek i są skazani – i tak będzie jeszcze przez wiele lat – na wsparcie z zagranicy, m.in. to, które świadczy Kościół w Polsce właśnie przez takie akcje jak najbliższy Dzień Pomocy.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

Reklama

Reklama