Papież, który widział apostołów

Św. Klemens I Paganel Św. Klemens I

Św. Klemens jest patronem narodów słowiańskich, a także dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników i marynarzy.

Kościół wspominał wczoraj  św. Klemensa I, papieża i męczennika.

Św. Klemens, biskup Rzymu w ostatnich latach I-go wieku, jest trzecim następcą Piotra po Linusie i Anaklecie. Autorem najważniejszego świadectwa o jego życiu jest św. Ireneusz. Zaświadcza on, że Klemens „widział apostołów”, „spotykał ich”, „miał jeszcze w uszach ich przepowiadanie, a przed oczyma ich tradycję”.

W późniejszych przekazach, między IV i VI w., Klemens nosi tytuł męczennika - mówi o. Zdzisław Świniarski.7 marca 2007 r., Benedykt XVI, w katechezie podczas audiencji generalnej, przedstawił postać św. Klemensa. Mówiąc dzisiaj o tym Ojcu Kościoła powróćmy do słów papieża.

Jedynym pewnym pismem tego biskupa Rzymu jest List do Koryntian. Powodem wystąpienia Klemensa były poważne problemy, które pojawiły się w Kościele Koryntu. Wierni tamtejsi odmówili swoim pasterzom posłuszeństwa; ci więc odwołali się do papieża. - Możemy więc powiedzieć, że list ten stanowi pierwszy przejaw prymatu Kościoła rzymskiego po śmierci św. Piotra - mówił Benedykt XVI.

- Jeśli w Koryncie doszło do nadużyć - zauważa Klemens - przyczyny trzeba się dopatrywać w osłabieniu miłości oraz innych nieodzownych cnót chrześcijańskich. Dlatego wzywa wiernych do pokory i miłości braterskiej - dwóch naprawdę podstawowych cnót w życiu Kościoła: „Jesteśmy świętą cząstką - napomina - czyńmy więc to wszystko, czego świętość wymaga”.

Mówiąc o przywódcach wspólnoty, Klemens wykłada naukę o sukcesji apostolskiej. Regulujące ją normy pochodzą ostatecznie od samego Boga. Ojciec posłał Jezusa Chrystusa, który z kolei posłał apostołów. Oni następnie posłali pierwszych przywódców wspólnot i ustanowili, że ich następcami będą inni godni tego ludzie. To wszystko dzieje się „w odpowiedniej kolejności i zgodnie z wolą Bożą” - tłumaczył Benedykt XVI, przedstawiając postać św. Klemensa.TŁUMACZENIE:
„Te słowa Klemensa podkreślają, że Kościół ma strukturę sakramentalną, a nie polityczną. Jest to działanie Boga, który wychodzi nam na spotkanie w liturgii, i który wyprzedza nasze decyzje. Kościół zatem jest darem Boga, a nie naszym wytworem.”

Klemens wzywał także do modlitwy za rządzących. W ten sposób uznaje prawowitość instytucji władzy politycznej w porządku ustanowionym przez Boga. Jednocześnie wyraża troskę o to, by rządzący byli ulegli Bogu i „sprawowali daną im przez Boga władzę zbożnie, w pokoju i z łagodnością”.

Imię św. Klemensa wymieniane jest w Kanonie Rzymskim. Klemens jest patronem narodów słowiańskich, a także dzieci, górników, kamieniarzy, kapeluszników i marynarzy.

W ikonografii św. Klemens przedstawiany jest w papieskim stroju pontyfikalnym. Jego atrybutami są: Baranek Apokalipsy, kotwica, którą uwiązano mu u szyi, księga, mały krzyż, paliusz.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama