Kazachstan: episkopat o wolności religijnej

W Karagandzie zakończyło się plenarne spotkanie Konferencji Katolickich Biskupów Kazachstanu

Zapoznano się z postępami w procesie beatyfikacyjnym ks. Władysława Bukowińskiego. Biskupi przeanalizowali też położenie Kościoła Katolickiego z związku z wprowadzeniem w Kazachstanie nowego, bardziej restrykcyjnego prawa o działalności religijnej i stowarzyszeniach religijnych. Mimo wielu obaw wyrażają oni nadzieję, że jak to było dotąd, możliwa będzie posługa Kościoła w duchu umowy o współpracy między Republiką Kazachstanu a Stolicą Apostolską, zawartej w 1998 r.

W trakcie spotkania wszyscy członkowie Konferencji Biskupów odwiedzili jedyne w Centralnej Azji Wyższe Seminarium Duchowne oraz zapoznali się z planami i wyzwaniami, które stoją przed tą placówką. W karagandzkim seminarium przygotowuje się do kapłaństwa 14 kleryków. Pewne nadzieje na wzrost liczby powołań do kapłaństwa budzą prowadzone regularnie spotkania ministrantów i lektorów. Planowane jest rozszerzenie oferty dydaktycznej poprzez organizację kursów teologiczno–pastoralnych dla sióstr zakonnych, księży oraz świeckich.

W Karagandzie budowana jest nowa, duża i piękna katedra z zapleczem pastoralnym. Potrzeba jeszcze dużo trudu i środków, aby można było cały kompleks oddać do użytku. Poświęcenie katedry planowane jest wstępnie na koniec września 2012 r.

Omówione zostały także bieżące kwestie związane z działalnością krajowego biura Caritas, które ma swoją siedzibę w Karagandzie, oraz obecnością kazachstańskiego Kościoła w środkach społecznego przekazu, w tym rolą miesięcznika Credo wydawanego w tym mieście.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama