Sumienie potrzebuje oświecenia

„Nasze sumienie potrzebuje oświecenia i oczyszczenia światłem Chrystusa, aby pojąć co jest prawdziwe, dobre i złe, bowiem śmieci pojawiają się nie tylko na ulicach naszego świata, ale także w naszych sumieniach i duszach” – stwierdził papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Swą katechezę główną Benedykt XVI poświęcił żyjącej w XIII wieku (1240-1310) mniszce kartuskiej, bł. Małgorzacie z Oingt. W auli Pawła VI zgromadziło się ok. 8 tys. wiernych.

Pełna treść katechezy na kolejnej stronie

Benedykt XVI przypomniał, że życie bł. Małgorzaty z Oingt było pełne doświadczeń mistycznych, opisanych w sposób prosty, pozwalający wyczuć niewypowiedzianą tajemnicę Boga, podkreślający ograniczenia umysłu w jej pojęciu i nieadekwatność języka w jej wyrażaniu. Ojciec Święty wskazał, iż Małgorzata, czwarta przeorysza klasztoru kartuzek w Poleteins, w pobliżu Lyonu postrzegała całe życie jako wędrówkę oczyszczania, aż do pełnego upodobnienia się do Chrystusa. Pisała o sobie, aby pomóc innym i umocnić w swoim sercu łaskę Bożej obecności, chcąc sprawić, aby każdego dnia jej życie było naznaczone odniesieniem do słów i czynów Jezusa. W swych pismach jawi się ona jako kobieta bardzo wykształcona, pisząca zazwyczaj po łacinie, w języku erudytów, ale pisze także po prowansalsku - a to jest rzadkością – zauważył papież.

Ojciec Święty określił jej osobowość jako prostą, zwyczajną, otwartą, serdeczną uczuciowo, bardzo wyważoną, o przenikliwym rozeznaniu, zdolną do wniknięcia w głębię ludzkiego umysłu, do zrozumienia jego ograniczeń, dwuznaczności, ale także aspiracji, pociągnięciu ku Bogu. Ukazując wybitną zdolność zarządzania, łącząc swe głębokie duchowe życie mistyczne z posługą wobec sióstr i wspólnoty Małgorzata z Oingt stwierdza, że krzyż Chrystusa jest podobny do stołu porodu a cierpienie Jezusa na krzyżu, porównywalne do cierpień matki. Postać Małgorzaty jawi się nam jako osobowość fascynująca, o żywej inteligencji, nakierowana na spekulacje a jednocześnie obdarzona łaskami mistycznymi: „jednym słowem kobieta święta i mądra, potrafiąca wyrazić z pewnym poczuciem humoru uczuciowość w pełni uduchowioną” – stwierdził papież. Podkreślił znaczenie codziennego rozważania męki Pańskiej i Bożej miłości a także miłości Maryi. Benedykt XVI przypomniał, że z kontemplacji miłości Chrystusa względem nas rodzi się moc i radość, by odpowiadać z taką samą miłością, i dając swe życie w służbie Bogu i bliźnim.

Podsumowując swą katechezę Ojciec Święty w improwizowanych słowach zachęcił wiernych, by pozwoli Jezusowi wkroczyć do swych sumień, aby były one oświecone i oczyszczone Jego obecnością. „Śmieci zalegają nie tylko na ulicach: są też w naszych sumieniach i w naszych duszach, a jedynie moc i światło Pana Jezusa dają nam życie uczciwe. Pozwólmy się oświecić i oczyścić, aby nauczyć się życia prawdziwego” – powiedział Benedykt XVI. Zauważył, że na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że średniowieczna mistyczka, Małgorzata z Oingt jest nam bardzo odległa. Kiedy jednak dotrzemy do tego co najistotniejsze, dostrzeżemy, że także my mamy obowiązek docierania, do tego co w naszym życiu jest najważniejsze. Małgorzata uważała Pana Jezusa jakby za rodzaj księgi, zwierciadła w którym pojawia się także nasze własne sumienie. Jej sumienie zostało oczyszczone. My także tego potrzebujemy: pozwolenia, by Jezus wkroczył do naszych sumień, aby były oświecone i oczyszczone. Pozwólmy się oświecić i oczyścić, aby nauczyć się prawdziwego życia” - stwierdził Benedykt XVI.

Zwracają się do pielgrzymów języka hiszpańskiego Ojciec Święty prosił ich o modlitwę w intencji swej podróży do Santiago de Compostela i Barcelony, planowanej w dniach 6 i 7 listopada. Przypomniał, że w stolicy Katalonii: „z radością poświęcę wspaniałą świątynię Sagrada Familia, dzieło genialnego architekta, Antonio Gaudíego”.

Podczas dzisiejszej audiencji obecna była także delegacja Ligi Przeciwko Zniesławieniu, ( Anti-Defamation League), której celem jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami rasowymi wobec Żydów a także przedstawiciele wspólnoty żydowskiej z Pittsburgha (USA). Benedykt XVI skierował do nich słowa pozdrowienia i wyraził życzenia, także wobec pielgrzymów języka angielskiego „obfitego błogosławieństwa pokoju i łaski Wszechmocnego Boga”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama