Papież w Peru: Apel o walkę z korupcją i ochronę środowiska

Papież Franciszek, składający wizytę w Peru, wezwał w piątek władze tego kraju do zdecydowanej walki z korupcją jako "wirusem społecznym, który infekuje wszystko". "Korupcji można uniknąć"- przekonywał. Apelował też o ochronę środowiska naturalnego Ziemi.

Podczas spotkania z przedstawicielami wszystkich władz w stolicy, Limie papież nawiązał do hasła swej pielgrzymki "Zjednoczeni w nadziei" i podkreślił: "Spojrzenie na tę ziemię samo w sobie jest powodem do nadziei. Ale na tej nadziei pojawia się cień, pojawia się zagrożenie".

W przemówieniu wygłoszonym tuż po powrocie z Amazonii, którą odwiedził jako pierwszy papież, Franciszek przypomniał słowa ze swojej encykliki "Laudato si'": "Ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą i nie ma gwarancji, że dobrze ją wykorzysta, zwłaszcza biorąc pod uwagę sposób, w jaki się nią posługuje".

Postawa ta zdaniem papieża przejawia się w sposobie, w jaki Ziemia ogołacana jest z zasobów naturalnych, bez których - podkreślił - "nie jest możliwa żadna forma życia".

"Utrata puszcz i lasów oznacza nie tylko utratę gatunków, które mogłyby również oznaczać w przyszłości bardzo ważne bogactwo, ale także utratę życiodajnych relacji, które doprowadzają ostatecznie do zmiany całego ekosystemu" - ostrzegł.

Franciszek apelował o rozwój ekologii integralnej jako alternatywy dla "zdezaktualizowanego już wzorca rozwoju stale wytwarzającego ludzką degradację społeczną i środowiskową".

Jako zagrożenie niszczące ludzkie życie Franciszek wymienił nielegalne wydobycie bogactw naturalnych. "Niszczone są lasy i rzeki wraz z całym ich bogactwem"- powiedział.

Jak stwierdził, "proces degradacji umacnia nielegalne organizacje, które niszczą wielu naszych braci podporządkowując ich handlowi ludźmi - nowej formie niewolnictwa".

Papież wzywał do zdecydowanej walki z korupcją i dodał, że ta "plaga" społeczna "stopniowo zanieczyszcza całe życie".

"Ileż zła wyrządza naszym narodom latynoamerykańskim i demokracjom tego błogosławionego kontynentu ów wirus społeczny! Jest to zjawisko, które infekuje wszystko, a najbardziej zniszczonymi są ubodzy i matka ziemia"- oświadczył. "Walka z korupcją dotyczy nas wszystkich"- mówił.

Papież apelował o większą przejrzystość między organami publicznymi, sektorem prywatnym a społeczeństwem obywatelskim. "Nikt nie może być wolny od tego procesu. Korupcji można uniknąć i wymaga to zaangażowania wszystkich"- wskazywał Franciszek.

"Osoby zajmujące odpowiedzialne stanowiska w każdym jakimkolwiek sektorze namawiam i zachęcam do zaangażowania aby dać waszemu narodowi i waszej ziemi bezpieczeństwo rodzące się z przekonania, że Peru to przestrzeń nadziei i szans; ale dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych"- powiedział papież.

Franciszka powitał w Limie prezydent Peru Pedro Pablo Kuczynski, który pod koniec grudnia dzięki przewadze kilku głosom w parlamencie uniknął usunięcia z urzędu po tym, gdy zarzucono mu niejasne związki z brazylijską firmą budowlaną, oskarżaną o korumpowanie polityków.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama