Bogaty w miłosierdzie Bóg

Tytuł encykliki ogłoszonej przez Jana Pawła II w 1980 roku powraca do nas z nową siłą niemal po ćwierćwieczu, tym razem jako motto jego kolejnej pielgrzymki do Polski.

Jeśli Papież - pokonując wszelkie bariery i trudności, nad którymi od miesięcy rozwodzą się media - przyjeżdża do Krakowa, aby konsekrować nowy kościół w Łagiewnikach, to może oznaczać tylko jedno: przesłanie Łagiewnik - tzn. EWANGELIA MIŁOSIERDZIA - jest w jego ocenie niesłychanie ważne nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale dla całego Kościoła powszechnego. Następca Piotra chce jeszcze raz powiedzieć, że MIŁOSIERDZIE winno się stać podstawową odpowiedzią chrześcijan na rzeczywiste problemy dzisiejszego świata.

Zagubiony świat
Ten świat opisywał Ojciec Święty wielokrotnie w ogłaszanych przez siebie dokumentach, m. in. w encyklice "Sollicitudo rei socialis", lub w adhortacjach: "Reconciliatio et poenitentia" i "Christifideles laici". Nie jest to zgoła obraz napawający wielkim optymizmem; niektórzy z komentatorów papieskiego nauczania oskarżali nawet Jana Pawła II o przesadne czarnowidztwo.

A jednak - niestety - historia ostatnich dwudziestu lat zdaje się rację przyznawać Papieżowi; także i u nas - w Polsce. Prawda, w ostatnim ćwierćwieczu dokonały się także rzeczy wspaniałe - wręcz niewyobrażalne: rozpadł się cały wschodni blok komunistyczny, w Polsce zawalił się monopartyjny i totalitarny system wraz z całym utrwalającym go aparatem przemocy policyjnej i ideologicznej, uprzedmiotowieniem człowieka, cenzurą itd.

Na miejsce starych patologii pojawiły się jednak z nieznaną do tej pory siłą nowe, jak bezdomność czy bezrobocie, skrajne ubóstwo i nędza, zakwestionowanie tradycyjnego modelu rodziny, wręcz kryzys więzi rodzinnych, przejawiający się w dramatyczny sposób postulowaniem eutanazji czy niczym nie ograniczonego "prawa" do aborcji. W miejsce "aparatu policyjnego" czy politycznej indoktrynacji pojawiła się np. presja zależności gospodarczych i ekonomicznych czy nierzadko agresywnych środków masowego przekazu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama